Vystaveno: 30. 11. 2016 20:20

Na internetových stránkách ČRS byla spuštěna socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice. Sportovní rybáři mají takto skvělou příležitost vyjádřit svůj názor na komplexní problematiku lovu ryb, rybářského řádu, rybožravých predátorů, rybářské stráže atd. v rámci nově zpřístupněného elektronického rybářského dotazníku. Pomocí studie zjišťuje ČRS názory svých členů, trendy v rybářské komunitě, slouží jako pádný argument při prezentaci názorů členské základny ČRS a MRS během jednání se státní správou a ovlivňuje další rozhodování a směrování.

Vystaveno: 30. 11. 2016 20:20

XVI. Republikový sněm ČRS schválil v platnosti od 1.1.2018 zvýšení ročního členského příspěvku v kategorii dospělých ze 400 Kč na 500 Kč. Výše členského příspěvku pro děti a mládež se nemění. Dále se Republikový sněm ČRS zabýval otázkami celosvazového rybolovu a pravidly výkonu rybářského práva na revírech ČRS. Přednesené náměty budou projednány na nejbližších zasedání Republikové rady ČRS.

Zdeněk Mužík - jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

fota - Pavel Vrána, Zdeněk Mužík

Vystaveno: 28. 11. 2016 21:21

Stejně jako v předešlých letech tak i letos jsme přivezli do pražských revírů velké kapry. V mrazivém pondělním ránu 28. listopadu jsme s vysazováním urostlých kaprů začali v Milíně na rybníku Jankovák. Pomáhal nám rybář, který tu právě zdolal krásně stavěnou štiku. Následně jsme kapry v kusové hmotnosti od 5ti do 12ti kilogramů vysazovali do dalších revírů Územního svazu města Prahy.

Vystaveno: 30. 10. 2016 21:21

I letos na podzim uspořádal Úřad Městské části Praha 3 akci na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Místní organizace Českého rybářského svazu Praha 3 - Žižkov II ve spolupráci s Územním svazem města Prahy a Republikovou radou ČRS zabezpečila pro děti zajímavý program. Propagace aktivit Českého rybářského svazu s popularizací rybářského sportu byla dobrovolnými i profesionálnímu pracovníky opět velmi dobře zajištěna. Ve stánku rybářského svazu byla umístěna akvária s živými rybami, plakáty ryb, vodních živočichů a rostlin včetně preparovaných exponátů vodního ptactva.

Vystaveno: 25. 10. 2016 20:20

Pražští rybáři v úterý dne 25. 10. 2016 vylovili rybník Podviňák u Českého Brodu. Tento chovný rybník ve vlastnictví pražské rybářské organizace vydává každoročně 100 až 150 q ryb (letos celkem 155 q) pro zarybnění nejbližších rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy. Kapři o průměrné hmotnosti 2,5 kg, velcí amuři a krásní trží líni vylovení z Podviňáku se nyní prohánějí v labských revírech Labe 20 a Labe 20A. Využítí podzimního času k rybolovu na těchto skvělých pražských revírech bude jistě dobrou volbou.

výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 15. 10. 2016 18:18

V pátek 14. října 2016 vysadili pražští rybáři do mimopstruhového revíru Sázava 1 na 300 kg velkých sivenů . Tyto ušlechtilé, krásně zbarvené ryby se nyní prohánějí v proudnatých úsecích řeky Sázavy v Prosečnici pod Krhanickým jezem a v Pikovicích. 

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy přeje všem sportovním rybářům příjemné zážitky na pražských revírech při podzimním rybolovu.

text a fota: Zdeněk Mužík

Vystaveno: 13. 10. 2016 17:17

Ve čtvrtek 13. října 2016 pražští rybáři vylovili svůj největší rybník Počernický velký v Praze 9 Dolních Počernicích. Více jak 100 q ryb cestovalo do okolních rybářských revírů. Především do Kyjského rybníku, Cukrovarského a Zámeckého v Čakovicích a samozřejmě také do vyčištěného Hovorčovického rybníka, kam byly po zarybnění kaprem, línem, amurem a bílou rybou vydatně doplněny ryby dravé.

Vystaveno: 25. 9. 2016 13:13

Minulý týden 20. září byla na pražských revírech doplněna obsádka vysoce hodnoceného a rybáři velmi žádaného druhu candáta obecného. Ve vysazování velmi kvalitní candátí násady budeme pokračovat i v následujících dnech. Právě začaly podzimní výlovy chovných rybníků a tak každý den cestují do revírů ČRS Územního svazu města Prahy rybí násady řady druhů ryb.

Vystaveno: 25. 9. 2016 12:12

I přes kritický nedostatek vody především na vodách pstruhových pražští rybáři neupouští od zarybňování. Na konci léta a začátku podzimu byla do pražských vod dovezena kvalitní násada sivenů amerických a pstruhů duhových. Viz informace v rubrice revíry. Hned toto pondělí budeme na řadě pstruhových i mimopstruhových revírů v zarybňování salmonidy pokračovat.

výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 2. 9. 2016 10:10

V posledních dnech došlo ke zvýšenému výskytu Bochnatky americké na revíru č.401022 - Vltava 10-14 - ú.n.Slapy.

Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) je druh mechovky z rodu bochnatek, které žijí ve sladké čisté vodě. Jednotliví živočichové vytvářejí obrovské kolonie vypadající jako slizké gelové koule, které mohou dorůstat přibližně velikosti až fotbalového míče a vážit až několik kilogramů.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie