Vystaveno: 2. 6. 2015 14:14

29. konference ČRS Územního svazu města Prahy (počítáno od roku 1990) na svém zatím posledním jednání v úterý dne 19. 5. 2015 mimo jiné schválila úpravu pravidel výkonu rybářského práva na pražských revírech s platností od 1. 1. 2016 a učinila další vstřícný krok pro zvýšení aktivity rybářské mládeže.

Vystaveno: 1. 6. 2015 21:21

Řeka Labe mezi jezem elektrárny v Hradištku a jezem elektrárny v Lysé nad Labem je krásným místem pro aktivní odpočinek sportujících rybářů. Rok od roku se zde uloví více ryb a celkové úlovky jsou srovnatelné s vyhlášenými pražskými revíry Berounka 1 a Berounka 2.  Na Labi se loví nejen na položenou, na feeder ale stále častěji přívlačí a někteří sportovní rybáři to tady zkouší i s muškou.

Vystaveno: 24. 5. 2015 16:16

Na jaře 2015 vylovili pražští rybáři ze svých chovných rybníků 286 q ryb v celkové hodnotě 1 mil. 448 tis. Kč. Z toho 214 q kapra, 10 q dravých ryb, 20 q lína a 25 q cejna a bílých ryb. Tyto ryby společně s dalšími zakoupenými od ostatních produkčních rybářů posloužily k zarybnění revírů Územního svazu města Prahy. Do pražských vod jich bylo letos vysazeno už 800 q a z toho jen tržního kapra 60 tisíc kusů.

Vystaveno: 22. 5. 2015 11:11

„Na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem" přikročili pražští rybáři k provedení údržby a odstraňování zjištěných závad na Hovorčovickém rybníku, který je podrevírem č. 1 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1. Předpokládané dokončení prací, napuštění rybníka, jeho zarybnění a zahájení rybolovu je plánováno na podzim roku 2015.

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 19. 4. 2015 15:15

Do všech pstruhových a do některých mimopstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy byla před zahájením letošní pstruhové sezóny již jako tradičně doplněna obsádka ryb. Byli vysazeni jak pstruzi tak siveni a někteří pstruzi duhoví i v kapitálních velikostech. Jako pozvánku k rybolovu v pražských revírech připojujeme několik fotografií z letošního svátku pstruhařů.

výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 1. 4. 2015 10:10

Při příležitosti Světového dne vody zajistili pracovníci ÚSMP ve dnech 20. 3. – 21. 3. 2015 v areálu Staré čistírny odpadních vod v Bubenči celkem šest přednášek o rybách a čtyři vysazování ryb. Děti a jejich rodiče se zde mohli seznámit s různými obyvateli našich řek a tůní, jejich životními nároky, speciálními vlastnostmi a zajímavostmi z rybího života. Následně si děti mohly vylovit rybu z kádě pomocí saku nebo rukou a vysadit ji do Vltavy.

Vystaveno: 26. 3. 2015 21:21

Na novém mimopstruhovém revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 202 rybníku V Rohožníku, který najdete uprostřed městské části Praha 10 - Dubeč, proběhlo ve čtvrtek 26. 3. 2015 prvotní zarybnění. Z chovného rybníka Počernický velký sem byla dovezena různorodá obsádka. Vedle základního lovného druhu v průměru tříkilových kaprů sem byly vysazeny i dravé ryby jako štika, candát, sumec a okoun. Obsádka byla doplněna také dostatečným množstvím bílých ryb. Rybolov je zde povolen pouze z prostoru hlavní hráze a z části pravého břehu na straně ulice V Rohožníku - označeno tabulemi.

Vystaveno: 26. 3. 2015 20:20

Podrevír č. 4 mimopstruhového revíru Územního svazu města Prahy č. 401 008 Rokytka 1 nádrž Na Placinách je po dnešním zarybnění opět otevřena ke sportovnímu rybolovu. V krásném prostředí Klánovického lesa v průzračné vodě se prohání čerstvá rybí obsádka. Za představitele pražského územního svazu si jen dovolím vyslovit přání, aby byl pořádek kolem této vody jevem trvalým a byl také inspirací i pro revíry všechny ostatní.

Zdeněk Mužík

jednatel ČRS ÚSMP

Vystaveno: 26. 3. 2015 20:20

Ve čtvrtek 26. 3. 2013 se konal výlov největšího pražského chovného rybníka Počernický velký. Přes 140 q kvalitní násady různých druhů ryb cestovalo do okolních rybářských revírů Územního svazu města Prahy. Tříkiloví kapři, štiky, candáti, sumci a bílé ryby byly vysazeny i do nového revíru naší pražské rybářské organizace v městské části Praha 10 - Dubeč do bezmála pětihektarového rybníka V Rohožníku, který je ke sportovnímu rybolovu otevřen od soboty 28. 3. 2015.

Vystaveno: 14. 3. 2015 08:8

Vážení přátelé, rybáři,

dovolujeme si Vás pozvat na akci Čistá řeka Sázava 2015, která bude probíhat 10. - 12. dubna 2015. Jedná se o velký úklid řeky Sázavy, na kterém se podílí všichni, kterým není lhostejný nepořádek na dně a březích této krásné řeky. S pomocí dobrovolníků je veškerý odpad sbírán do pytlů a svážen loděmi na přístupná místa, odkud je nákladními automobily transportován na skládky odpadu. Čistí se postupně úsek od Soutic až do Pikovic, letos se nabízí navíc také možnost organizovaného čištění úseku Jevanského potoka.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie