Vystaveno: 1. 9. 2016 10:10

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s., Územní svaz Města Prahy ve spolupráci

s MO Praha 7 a MO Praha 9 - Újezd nad Lesy pořádá  dne 15. 10. 2016 

"PRAŽSKÝ POHÁR V RYBOLOVNÉ TECHNICE".

Místo konání : Fotbalový stadion TJ Třeboradice cca 3 km od Praha 9 – Čakovice

Vystaveno: 28. 7. 2016 22:22

Ve dnech od 2. 7. 2016 do 16. 7. 2016 se konal jako již tradičně letní rybářský tábor pro děti a mládež z místních organizací ČRS, Územního svazu města Prahy. V krásném prostředí u řeky Sázavy, v autokempu obce Horka II u Zruče nad Sázavou, si prvních 14 ti dnů letních prázdnin užívalo 44 mladých rybářů pod dohledem devíti vedoucích, jednoho praktikanta a zdravotnice tábora.

Vystaveno: 15. 5. 2016 14:14

Pražští rybáři po provedených opravách a údržbě rybníka v Hovorčovicích tento podrevír č. 1 mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 007 Mratínský potok 1 vydatně zarybnili a otevřeli k lovu ryb všem oprávněným zájemcům o sportovní rybolov. Lov ryb lze provádět ze břehu po celém obvodu Hovorčovického rybníka. Strouha u přítoku, která je od rybníka oddělená hrázkou, slouží k výtěru ryb. V této strouze je lov ryb zakázán.

Vystaveno: 29. 4. 2016 12:12

Pod záštitou Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy pořádá odbor mládeže školení Hatě-Rpety ve dnech 27.–29.5.2016. Školení je určeno pro děti, které nemají možnost chodit do rybářského kroužku, pro jejich rodiče a vedoucí rybářských kroužků. V případě nenaplnění stavu 40 dětí a 10 dospělých, bude akce doplněna dětmi, které do kroužků již chodí. Sraz v pátek 27. 5. 2016 od 17.00 do 19.00 před hlavní chatou. Odjezd v neděli odpoledne.

Vystaveno: 24. 4. 2016 18:18

Do pražských vod bylo letos na jaře dovezeno již 800 q rybích násad. Pochopitelně převažuje násada tržního kapra, kterého bylo doposud vysazeno 720 q. Stávající obsádky pražských revírů byly však doplněny i o další druhy ryb. Vedle už v předchozích příspěvcích zmiňovaných 27 q ryb lososovitých bylo dále vysazeno 25 q okouna, 6 q lína a 22 q bílých ryb. Zarybnění pražských revírů probíhá po celý rok, ale nejvyšší podíl pochopitelně očekáváme na podzim z výlovů chovných rybníků.

Vystaveno: 24. 4. 2016 16:16

Pražští rybáři pstruhových revírů moc nemají ale o to více si jich váží. Všechny pstruhové potoky Územního svazu města Prahy jsou každoročně minimálně třikrát zarybňovány lososovitými rybami a když to dovolí klimatické podmínky, tak doplňování obsádek pstruhy a siveny bude ještě častější.

Vystaveno: 24. 4. 2016 15:15

Tak jako každý rok i letos ve čtvrtek 7. dubna 2016 přivezli pražští rybáři do revírů ČRS Územního svazu města Prahy mladé úhoře. Zatím bylo vysazeno 87 kg úhořího monté v hodnotě 1 milión 200 tisíc Kč z dotací Evropského rybářského fondu. Úhoř říční byl vysazen do revírů Berounka 1, Berounka 2, Botič 1, Labe 20, Vltava 3, Vltava 4, Vltava 7 a Výmola 1. Do ostatních revírů bude vysazen později a to z vlastních finančních prostředků. Poděkování patří všem, kteří tento ekologický projekt zorganizovali a podíleli se na jeho realizaci. 

Vystaveno: 22. 4. 2016 09:9

   Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna)

Vystaveno: 13. 4. 2016 16:16

V těchto dnech pražští rybáři doplňují obsádky lososovitých ryb jak do všech pstruhových revírů ČRS Územního svazu města Prahy, tak i do vybraných revírů mimopstruhových, kde platí pstruhové povolenky, jako jsou revíry Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 6 – Lahovická nádrž a také i do MP revírů Sázavy - Sázava 1, Sázava 4 a Sázava 5. Ke dni letošního zahájení lovu ryb na pstruhových vodách bude do pražských revírů vysazeno 1200 kg pstruha duhového a 1500 kg sivena amerického o průměrné kusové hmotnosti 0,35 kg.

Vystaveno: 11. 3. 2016 20:20

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 byl v obci Tuchoraz vyloven rybník Mlýnský, který je ve vlastnictví ČRS Územního svazu města Prahy. Celkový výlovek činil více jak 4 tuny ryb. Většinu tvořila kapří násada o průměrné kusové hmotnosti 0,3 kg. Tito kapři byli vysazeni znovu do pražských chovných rybníků a již na podzim z nich bude krásná násada o lovné velikosti pro naše sportovní rybářské revíry. Vedle kapra jsme zde také vylovili téměř 1 tunu násady lína obecného.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie