Vystaveno: 8. 7. 2014 08:8

   Pořádnou zkouškou odolnosti procházejí ryby v řekách a rybnících. K extrémně nízkému stavu vody a nedostatku kyslíku se nyní přidaly nájezdy parazitů z vodních ptáků.

   Rybí obsádka se kvůli podstavu vody zhušťuje, a tím se pro cizopasníky stává snadnějším cílem. Napadená ryba už na první pohled vypadá velmi odpudivě, larvy zavrtané v kůži totiž kolem sebe vytváří silný černý pigment.

Vystaveno: 5. 6. 2014 11:11

   S platností od 16.června 2014 je lov mníka jednovousého povolen i v rybářských revírech 401010 Sázava 4, 401011 Sázava 5, 401025 Sázava 11 a 401026 Sázava 12.

 

Lov se provádí podle pravidel uvedených v bodu 11) „ Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS ÚSMP“ uveřejněných na str.18 „ Popisu revírů ČRS ÚSMP pro roky 2014-2015“ pro držitele územních povolenek nebo na str.29 „ Soupisu mimopstruhových revírů“ pro držitele celosvazových povolenek.

Vystaveno: 22. 4. 2014 08:8

V rubrice "rybářské závody" naleznete informace o konání rybářských závodů a dalších akcí na revírech ČRS Územního svazu města Prahy v roce 2014 s tím, že v době konání těchto akcí může být krátkodobě omezen rybolov.

Vystaveno: 15. 4. 2014 23:23

Nejen všechny pstruhové revíry ČRS Územního svazu města Prahy ale i vybrané mimopstruhové revíry byly zarybněny před zahájením letošní pstruhové sezóny lososovitými rybami(více se dozvíte kliknutím na titulek tohoto článku).

Vystaveno: 11. 3. 2014 11:11

ČRS MO Vysočany a ČRS ÚSMP pořádají

"Dětský rybářský tábor"

v Autokempu Horka II, Zruč nad Sázavou

v termínu od 28.6 do 12.7.2014.

Bližší informace najdete zde.

Vystaveno: 16. 1. 2014 15:15

Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy s lítostí oznamuje,

že 3. ledna 2014 náhle zesnul ve věku 80 let pan

Stanislav Moravec

bývalý předseda ČRS Územního svazu města Prahy a Republikové rady ČRS.

Poslední rozloučení se konalo v rodinném kruhu. Čest jeho památce!

Vystaveno: 3. 12. 2013 11:11

Z důvodů rekonstrukce je revír 401008 Rokytka 1 - podrevír č.4 Na Placinách pro sportovní rybolov uzavřen. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce rok 2014.

Vystaveno: 1. 11. 2013 13:13

V rybářském revíru č. 401 016 - Vltava 4, v rybářském revíru č. 401 017 - Vltava 5 a v rybářském revíru č. 401 018 - Vltava 6 nám byla udělena výjimka z denní doby lovu. V období od 1. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 mohou oprávnění na těchto třech mimopstruhových revírech ČRS Územního svazu města Prahy lovit ryby v době od 07:00 hod. do 21:00 hod. 

Za ČRS Územní svaz města Prahy

Zdeněk Mužík - jednatel

Vystaveno: 24. 10. 2013 14:14

Výrazné snížení vodní hladiny na revíru Labe 20 a revíru Labe 20 A je v důsledku prováděné opravy objektu jezu v Přerově nad Labem podnikem Povodí Labe. Plánovaný termín dokončení opravy je podnikem Povodí Labe stanoven na polovinu listopadu 2013.

Vystaveno: 24. 10. 2013 10:10

Pražští rybáři ve čtvrtek dne 17.10.2013 lovili největší pražský rybník „Počernický velký“ a vylovené kapry, líny, štiky, sumce a ostatní druhy ryb rozvezli do okolních sportovních rybářských revírů a doplnili tím tak právě probíhající masívní zarybňování pražských revírů.

viz též videoaktualita: 

http://www.novinky.cz/domaci/316497-vylov-pocernickeho-rybnika-prinesl-raritu-sumce-albina.html

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie