Vystaveno: 3. 12. 2013 11:11

Z důvodů rekonstrukce je revír 401008 Rokytka 1 - podrevír č.4 Na Placinách pro sportovní rybolov uzavřen. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce rok 2014.

Vystaveno: 1. 11. 2013 13:13

V rybářském revíru č. 401 016 - Vltava 4, v rybářském revíru č. 401 017 - Vltava 5 a v rybářském revíru č. 401 018 - Vltava 6 nám byla udělena výjimka z denní doby lovu. V období od 1. listopadu 2013 do 31. prosince 2013 mohou oprávnění na těchto třech mimopstruhových revírech ČRS Územního svazu města Prahy lovit ryby v době od 07:00 hod. do 21:00 hod. 

Za ČRS Územní svaz města Prahy

Zdeněk Mužík - jednatel

Vystaveno: 24. 10. 2013 14:14

Výrazné snížení vodní hladiny na revíru Labe 20 a revíru Labe 20 A je v důsledku prováděné opravy objektu jezu v Přerově nad Labem podnikem Povodí Labe. Plánovaný termín dokončení opravy je podnikem Povodí Labe stanoven na polovinu listopadu 2013.

Vystaveno: 24. 10. 2013 10:10

Pražští rybáři ve čtvrtek dne 17.10.2013 lovili největší pražský rybník „Počernický velký“ a vylovené kapry, líny, štiky, sumce a ostatní druhy ryb rozvezli do okolních sportovních rybářských revírů a doplnili tím tak právě probíhající masívní zarybňování pražských revírů.

viz též videoaktualita: 

http://www.novinky.cz/domaci/316497-vylov-pocernickeho-rybnika-prinesl-raritu-sumce-albina.html

 

Vystaveno: 26. 9. 2013 12:12

V posledních dnech došlo ke zvýšenému výskytu Bochnatky americké na revíru č.401022 - Vltava 10-14 - ú.n.Slapy.

Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) je druh mechovky z rodu bochnatky, která žije ve sladké čisté vodě.

Jednotliví živočichové vytvářejí obrovské kolonie vypadající jako slizké gelové koule, které mohou dorůstat přibližně velikosti až fotbalového míče a vážit až několik kilogramů.

Vystaveno: 20. 4. 2013 12:12

Z důvodu kompletního přestěhování všech kanceláří a klubových místností z Kampy do Podolí bude od středy 24. 4. 2013 sekretariát ČRS Územního svazu města Prahy na Kampě pro veřejnost uzavřen.Od čtvrtka 2. 5. 2013 bude styk s veřejností opět ve stejném rozsahu zahájen ale již na nové adrese: 

Český rybářský svaz, ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY  

U Podolského sanatoria 3/4, 147 00 Praha 4 - Podolí 

Vystaveno: 13. 4. 2013 23:23

Vážení sportovní přátelé.

V listopadu roku 2012 zakoupila naše pražská rybářská organizace v Praze 4 - Podolí, naproti Podolské porodnici, budovu i s pozemky.

Na rohu ulic U Podolského sanatoria a Rybářské se tak narodilo nové centrum pražských rybářů.

Pražští sportovní rybáři tímto aktem získali po 126 letech své existence vlastní důstojné sídlo.

Interiér domu původně určený k bydlení byl po rozsáhlé rekonstrukci uzpůsoben pro administrativní a klubové účely.

Vystaveno: 13. 4. 2013 19:19

Z technických a klimatických důvodů se mimopstruhový revír č. 401 200 Rybník Papež vypouštět a vylovovat nebude.

Do konce dubna letošního roku budou do rybníku Papež přisazeny další ryby a lov ryb udicí na tomto rybníku nebude přerušen.

Budou pouze provedena opatření pro snížení počtu v tomto rybníku přemnoženého cejnka malého.

Vystaveno: 26. 2. 2013 15:15

Kolegové rybáři a rybářky, omlouváme se vám tímto za tiskovou chybu, která vznikla při tisku brožurky "Popisy mimopstruhových a pstruhových revírů ÚSMP - rok 2013 a to na straně 34, kde je chybně uveden rok 2012. Správné znění textu - " V ROCE 2013 OPRAVŇUJE ÚZEMNÍ MIMOPSTRUHOVÁ POVOLENKA ÚZEMNÍHO SVAZU MĚSTA PRAHY JEJÍHO DRŽITELE K LOVU RYB I NA NÁSLEDUJÍCÍCH REVÍRECH STŘEDOČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU ".

Celá brožura je k dispozici v rubrice KE STAŽENÍ.

Vystaveno: 29. 1. 2013 17:17

V letošním roce je pro všechny milovníky pstruhových vod a klasické muškařské techniky připraven nový pstruhový revír - 403012 Záhořanský potok 1.

Přítok Vltavy.Od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k pramenům.

Lov ryb je povolen v úseku od ústí do Vltavy u železničního mostu Libřice až k poslednímu vysokému jezu nad chatovou osadou Albatros při dodržování následujících pravidel :

* lov ryb povolen pouze na umělou mušku za použití klasické muškařské techniky, tzn.nahazovanou výhradně pomocí muškařské šnůry

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie