Vystaveno: 4. 4. 2020 18:18

Letošní jarní výlovy probíhají podle plánu od začátku března do poloviny dubna. Práce lovcům komplikují povinné roušky a všechny výlovy se konají s vyloučením veřejnosti. Chybí pravidelné každoroční doprovodné akce zaměřené na výchovu dětí a mládeže k ochraně přírody a životního prostředí. Poprvé byl také vyloven Mlýnský rybník v Tuchorazi po velké rekonstrukci, která skončila vloni na jaře.

Vystaveno: 25. 3. 2020 14:14

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství: Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra, vydalo stanovisko k posusování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

Vystaveno: 23. 3. 2020 14:14

Ve vazbě na rozhodnutí Vlády České republiky o vyhlášení karantény v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy z. s.přerušuje ve svém sídle na adrese Rybářská 3/5, Praha 4 - Podolí výdej povolenek k lovu ryb s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 17. května 2020.

Vystaveno: 19. 3. 2020 19:19

V pátek 20. března 2020 proběhlo prvotní zarybnění nového rybníku Voznický malý, který byl zařazen mezi vody mimopstruhové ČRS Územního svazu města Prahy pod evidenčním číslem 401 222. Na tomto téměř 1,5 hektaru velkém rybníku v obci Voznice u Dobříše mohou od soboty 21. 3.

Vystaveno: 19. 3. 2020 16:16

I přes celosvětové problémy s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 se ČRS Územní svaz města Prahy nepřestal starat o své rybářské revíry. Letošní jarní zarybňování započalo už 4. března a ryby se do pražských revírů vozí téměř každý den. Zároveň s tím probíhají také jarní výlovy chovných rybníků.

Vystaveno: 17. 3. 2020 17:17

Ministerstvo zemědělství po přijetí krizového opatření Vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.215 na základě dotazů veřejnosti sděluje následující: Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Stejně tak je možné využít hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky včetně zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízení a další provozní činnosti.

Vystaveno: 16. 3. 2020 12:12

Ve vazbě na rozhodnutí Vlády České republiky o vyhlášení karantény ze dne 15. 3. 2020 Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy z. s., přerušuje ve svém sídle na adrese Rybářská 3/5, Praha 4 - Podolí výdej povolenek k lovu ryb s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 24. března 2020. Tento termín může být prodloužen v případě přijetí dalších vládních opatření.

Ing. Karel Anders - předseda ČRS ÚSMP           Zdeněk Mužík - jednatel ČRS ÚSMP

Vystaveno: 15. 3. 2020 13:13

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

Vystaveno: 10. 3. 2020 18:18

Vážení rybáři a členové výborů MO ČRS. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne 10.3.20 od 18,00 hod. zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Vystaveno: 10. 3. 2020 09:9

 

Upoutávka na březnové číslo časopisu Rybářství: Hlavatky na Slovinsku a Slovensku a zpochybnění nejdelšího uloveného sumce

Hlavatka je krásná lososovitá ryba, za kterou už je potřeba vydat se za hranice. S tváří Rybářství posledních měsíců Kateřinou Švagrovou se za zimními královnami vydáme do Slovinska, u našich východních sousedů je tradičně loví Vojtěch Sklenář.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie