Vystaveno: 17. 3. 2020 17:17

Ministerstvo zemědělství po přijetí krizového opatření Vlády ČR ze dne 15.3.2020 č.215 na základě dotazů veřejnosti sděluje následující: Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Stejně tak je možné využít hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky včetně zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízení a další provozní činnosti.

Vystaveno: 16. 3. 2020 12:12

Ve vazbě na rozhodnutí Vlády České republiky o vyhlášení karantény ze dne 15. 3. 2020 Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy z. s., přerušuje ve svém sídle na adrese Rybářská 3/5, Praha 4 - Podolí výdej povolenek k lovu ryb s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 24. března 2020. Tento termín může být prodloužen v případě přijetí dalších vládních opatření.

Ing. Karel Anders - předseda ČRS ÚSMP           Zdeněk Mužík - jednatel ČRS ÚSMP

Vystaveno: 15. 3. 2020 13:13

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

Vystaveno: 10. 3. 2020 18:18

Vážení rybáři a členové výborů MO ČRS. Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne 10.3.20 od 18,00 hod. zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Vystaveno: 10. 3. 2020 09:9

 

Upoutávka na březnové číslo časopisu Rybářství: Hlavatky na Slovinsku a Slovensku a zpochybnění nejdelšího uloveného sumce

Hlavatka je krásná lososovitá ryba, za kterou už je potřeba vydat se za hranice. S tváří Rybářství posledních měsíců Kateřinou Švagrovou se za zimními královnami vydáme do Slovinska, u našich východních sousedů je tradičně loví Vojtěch Sklenář.

Vystaveno: 25. 2. 2020 17:17

Třetí sobotu v únoru 15. 2. 2020 odbor mládeže ČRS Územního svazu města Prahy zorganizoval exkurzi do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Tento naučný výlet byl určen především pro děti z pražských rybářských kroužků.

Vystaveno: 21. 1. 2020 12:12

Na rybnících 401 206 Biologický rybník v Praze 9 Horních Počernicích a 401 221 Rybník Hliník v Praze 5 Zličíně platí až do odvolání zákaz lovu ryb.

Vystaveno: 20. 1. 2020 11:11

Odbor mládeže Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy pořádá Exkurzi do Střední rybářské školy ve Vodňanech v sobotu dne 15. 2. 2020. 

Vystaveno: 16. 1. 2020 19:19

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy poskytuje pro rok 2020 dětem do 15 let první územní mimopstruhovou nebo pstruhovou povolenku zdarmaPodmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS).

Vystaveno: 15. 12. 2019 19:19

Podle vyhlášky 395/1992 Sb. je mník jednovousý (Lota lota) v České republice celoročně hájen a patří mezi chráněné druhy v kategorii "ohrožený". Na základě udělených výjimek příslušných krajských úřadů je na vybraných revírech ČRS Územního svazu města Prahy lov mníka jednovousého povolen. Na těchto revírech má mník stanovenu nejmenší lovnou míru 40 cm, dobu hájení od 1. 11. do 15. 3. a úlovek je omezen na 1 kus denně.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie