Vystaveno: 22. 2. 2017 13:13

S platností od 23.února 2017 (včetně) je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 Rybníku Jankovák v k.ú. Milín zakázán lov ryb pod ledem (lov na dírkách).

Vystaveno: 5. 2. 2017 20:20

O zimních měsících při čekání na příchod jara se přímo nabízí věnovat se ještě více mladým začínajícím rybářům. Řada pražských místních organizací ČRS má velmi zkušené vedoucí rybářských kroužků, kteří své znalosti rádi a s náležitou péčí předávají nejen rybářskému potěru, ale i starším dětem, které se snaží uspět ve svazových rybářských soutěžích. Poznávání nebo opakování si znalostí jednotlivých druhů ryb a ostatních vodních živočichů včetně vodních rostlin je samozřejmostí programu každého kroužku rybářské mládeže.

Vystaveno: 26. 1. 2017 17:17

Nejdříve v pátek 13. ledna 2017 a následně v úterý 24. ledna 2017 byli do rybníku Jankovák vysazeni pstruzi duhoví o průměrné hmotnosti 0,4 kg/ks v celkovém množství 350 kg. Rybáři z blízka i daleka si letošní mrazivé dny při lovu ryb pod ledem náležitě užívají. Rybník Jankovák, který je mimopstruhovým revírem Českého rybářského svazu z. s., Územního svazu města Prahy se nachází v obci Buk nedaleko Milína, naproti benzinové pumpy Eurotrans při silnici z Prahy do Strakonic. Na Jankováku platí pouze mimopstruhové povolenky pražské (Územního svazu města Prahy), celosvazové a celorepublikové.

Vystaveno: 3. 1. 2017 15:15

Vážení přátelé, kolegové rybáři.

Přejeme vám šťastné a spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody, pracovních úspěchů a také mnoho příjemných zážitků při sportovním rybolovu na revírech ČRS Územního svazu města Prahy.

výbor a zaměstnanci ČRS ÚSMP

Vystaveno: 30. 11. 2016 20:20

Na internetových stránkách ČRS byla spuštěna socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice. Sportovní rybáři mají takto skvělou příležitost vyjádřit svůj názor na komplexní problematiku lovu ryb, rybářského řádu, rybožravých predátorů, rybářské stráže atd. v rámci nově zpřístupněného elektronického rybářského dotazníku. Pomocí studie zjišťuje ČRS názory svých členů, trendy v rybářské komunitě, slouží jako pádný argument při prezentaci názorů členské základny ČRS a MRS během jednání se státní správou a ovlivňuje další rozhodování a směrování.

Vystaveno: 30. 11. 2016 20:20

XVI. Republikový sněm ČRS schválil v platnosti od 1.1.2018 zvýšení ročního členského příspěvku v kategorii dospělých ze 400 Kč na 500 Kč. Výše členského příspěvku pro děti a mládež se nemění. Dále se Republikový sněm ČRS zabýval otázkami celosvazového rybolovu a pravidly výkonu rybářského práva na revírech ČRS. Přednesené náměty budou projednány na nejbližších zasedání Republikové rady ČRS.

Zdeněk Mužík - jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

fota - Pavel Vrána, Zdeněk Mužík

Vystaveno: 28. 11. 2016 21:21

Stejně jako v předešlých letech tak i letos jsme přivezli do pražských revírů velké kapry. V mrazivém pondělním ránu 28. listopadu jsme s vysazováním urostlých kaprů začali v Milíně na rybníku Jankovák. Pomáhal nám rybář, který tu právě zdolal krásně stavěnou štiku. Následně jsme kapry v kusové hmotnosti od 5ti do 12ti kilogramů vysazovali do dalších revírů Územního svazu města Prahy.

Vystaveno: 30. 10. 2016 21:21

I letos na podzim uspořádal Úřad Městské části Praha 3 akci na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. Místní organizace Českého rybářského svazu Praha 3 - Žižkov II ve spolupráci s Územním svazem města Prahy a Republikovou radou ČRS zabezpečila pro děti zajímavý program. Propagace aktivit Českého rybářského svazu s popularizací rybářského sportu byla dobrovolnými i profesionálnímu pracovníky opět velmi dobře zajištěna. Ve stánku rybářského svazu byla umístěna akvária s živými rybami, plakáty ryb, vodních živočichů a rostlin včetně preparovaných exponátů vodního ptactva.

Vystaveno: 25. 10. 2016 20:20

Pražští rybáři v úterý dne 25. 10. 2016 vylovili rybník Podviňák u Českého Brodu. Tento chovný rybník ve vlastnictví pražské rybářské organizace vydává každoročně 100 až 150 q ryb (letos celkem 155 q) pro zarybnění nejbližších rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy. Kapři o průměrné hmotnosti 2,5 kg, velcí amuři a krásní trží líni vylovení z Podviňáku se nyní prohánějí v labských revírech Labe 20 a Labe 20A. Využítí podzimního času k rybolovu na těchto skvělých pražských revírech bude jistě dobrou volbou.

výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 15. 10. 2016 18:18

V pátek 14. října 2016 vysadili pražští rybáři do mimopstruhového revíru Sázava 1 na 300 kg velkých sivenů . Tyto ušlechtilé, krásně zbarvené ryby se nyní prohánějí v proudnatých úsecích řeky Sázavy v Prosečnici pod Krhanickým jezem a v Pikovicích. 

Výbor ČRS Územního svazu města Prahy přeje všem sportovním rybářům příjemné zážitky na pražských revírech při podzimním rybolovu.

text a fota: Zdeněk Mužík

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie