Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

Z důvodu plánovaného výlovu Požárního rybníka platí od 10.dubna 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

S účinností od 10. 4. 2017 je ukončen zákaz lovu ryb na mimopstruhových revírech ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 203 Rybník Cukrovarský ve Vinoři a č. 401 008 Rokytka 1  (8) Rybník Martiňák. Oba rybníky jsou pro držitele MP povolenek ČRS Územního svazu města Prahy a povolenek MP celosvazových (celorepublikových) opět otevřeny k výkonu rybářského práva. 

Bohaté úlovky vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 19. 3. 2017 15:15

V sobotu 18. 3. 2017 od 22 hodin měl na ČT 24 svou premiéru historický střihový dokument k aktuálním i nadčasovým tématům rybářství. Tento dokument vycházející z Československých filmových týdeníků let 1945 - 1989 a z archivu zpravodajství České televize přináší zajímavé útržky z historie nejen sportovních rybářských organizací ale i z rybochovu, rybářského výzkumu a rybářského školství.

Vystaveno: 14. 3. 2017 16:16

Z důvodu plánovaného výlovu rybníku Cukrovarský platí od 27.března 2017(včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 13. 3. 2017 16:16

Z důvodu plánovaného výlovu rybníku Martiňák platí od 13.března 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Vystaveno: 22. 2. 2017 13:13

S platností od 23.února 2017 (včetně) je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 Rybníku Jankovák v k.ú. Milín zakázán lov ryb pod ledem (lov na dírkách).

Vystaveno: 5. 2. 2017 20:20

O zimních měsících při čekání na příchod jara se přímo nabízí věnovat se ještě více mladým začínajícím rybářům. Řada pražských místních organizací ČRS má velmi zkušené vedoucí rybářských kroužků, kteří své znalosti rádi a s náležitou péčí předávají nejen rybářskému potěru, ale i starším dětem, které se snaží uspět ve svazových rybářských soutěžích. Poznávání nebo opakování si znalostí jednotlivých druhů ryb a ostatních vodních živočichů včetně vodních rostlin je samozřejmostí programu každého kroužku rybářské mládeže.

Vystaveno: 26. 1. 2017 17:17

Nejdříve v pátek 13. ledna 2017 a následně v úterý 24. ledna 2017 byli do rybníku Jankovák vysazeni pstruzi duhoví o průměrné hmotnosti 0,4 kg/ks v celkovém množství 350 kg. Rybáři z blízka i daleka si letošní mrazivé dny při lovu ryb pod ledem náležitě užívají. Rybník Jankovák, který je mimopstruhovým revírem Českého rybářského svazu z. s., Územního svazu města Prahy se nachází v obci Buk nedaleko Milína, naproti benzinové pumpy Eurotrans při silnici z Prahy do Strakonic. Na Jankováku platí pouze mimopstruhové povolenky pražské (Územního svazu města Prahy), celosvazové a celorepublikové.

Vystaveno: 3. 1. 2017 15:15

Vážení přátelé, kolegové rybáři.

Přejeme vám šťastné a spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, zdraví, pohody, pracovních úspěchů a také mnoho příjemných zážitků při sportovním rybolovu na revírech ČRS Územního svazu města Prahy.

výbor a zaměstnanci ČRS ÚSMP

Vystaveno: 30. 11. 2016 20:20

Na internetových stránkách ČRS byla spuštěna socioekonomická studie sportovního rybolovu v České republice. Sportovní rybáři mají takto skvělou příležitost vyjádřit svůj názor na komplexní problematiku lovu ryb, rybářského řádu, rybožravých predátorů, rybářské stráže atd. v rámci nově zpřístupněného elektronického rybářského dotazníku. Pomocí studie zjišťuje ČRS názory svých členů, trendy v rybářské komunitě, slouží jako pádný argument při prezentaci názorů členské základny ČRS a MRS během jednání se státní správou a ovlivňuje další rozhodování a směrování.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie