Vystaveno: 22. 6. 2018 11:11

V úterý 29. 5. 2018 se v sále Restaurace U Labutě v Praze 4 – Krči konala 32. konference ČRS Územního svazu města Prahy. Jednání se zúčastnilo 47 delegátů s hlasem rozhodujícím z 69 pozvaných (68%), 6 členů územní dozorčí komise a 6 hostů. Po zahájení a úvodním slovu předsedy Územního svazu města Prahy pana Ing. Karla Anderse,

Vystaveno: 17. 6. 2018 15:15

V dubnu a květnu letošního roku dovezli pražští rybáři do všech svých pstruhových a do některých mimopstruhových revírů násady pstruha duhového a sivena amerického. Jak pro jarní tak i pro letní rybolov byly obsádky rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy vedle ostatních druhů ryb doplněny pro zatraktivnění také rybami lososovitými. Kompletní informace o zarybňování pražských revírů, které naleznete na našich webových stránkách v rubrice "zarybnění", níže doplňujeme příslušnou fotoreportáží z vysazování salmonidů do pražských vod.

Vystaveno: 15. 4. 2018 17:17

Už od začátku března letošního roku jsou doplňovány obsádky ryb ve všech pražských revírech. Současné příjemné jarní dny rybáře přímo vyzývají ke sportovnímu rybolovu. Vysazováním dvoukilových kaprů, tržních línů, amurů, větších candátů, štik, pstruhů obecných, pstruhů duhových, sivenů amerických, okounů, cejnů, plotic a dalších druhů ryb chce Územní svaz města Prahy přispět k vyšší úspěšnosti rybářů sportujících na pražských vodách.

Vystaveno: 14. 4. 2018 20:20
VD Drásov - voda MP ČRS Územního svazu města Prahy

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy krátce po převzetí vodní nádrže Drásov do svého užívání nejprve vybudoval u hráze sjezd pro nákladní vozidla pro snazší zarybňování této vodní plochy a přístupové cesty opatřil popisnými tabulkami. V úterý 10. dubna 2018 pražští rybáři dovezli na VD Drásov prvních 1000 kg dvoukilových kaprů a následující den ještě přisadili 50 ks kilových štik. Zarybnění bude i nadále pokračovat tak, aby si všichni zájemci na této atraktivní vodě sportovní rybolov co nejlépe užili.

Vystaveno: 2. 4. 2018 10:10

I když jsou jarní výlovy pražských rybářů zaměřené především na získání plůdku a násady kapra pro nasazení hlavních produkčních rybníků, tak vedle vylovených kaprů se v sítích objeví i drahocenná násada jiných druhů ryb pro zarybnění rybářských revírů. Tak tomu bylo i letos při výlovu Mlýnského rybníka v Tuchorazi. 1 000 kg krásných tržních línů cestovalo do následujících podrevírů mimopstruhového revíru č. 401 008 Rokytka 1. Po 300 kilogramech do rybníku Martiňák, Kyjského rybníku, nádrže Slatina a zbývajících 100 kilogramů do Požární nádrže v Újezdě nad Lesy.

Vystaveno: 31. 3. 2018 19:19

Začátkem března letošního roku uzavřel Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy s pražským magistrátem již čtvrtý dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu rybníků na území hlavního města Prahy. Pražští rybáři tak získali dalších 20 hektarů nových vodních ploch. Jsou to Biologický rybník v Praze 9, rybník RN Kotlářka v Praze 5, retenční nádrž Nebušice v Praze 6, Nebušický rybník v Praze 6, Polifkův rybník v Praze 8, retenční nádrž Interlov v Praze 4, rybník Olšanský v Praze 4 a rybník Šeberák v Praze 4.

Vystaveno: 7. 3. 2018 11:11

S platností od 8.března 2018 (včetně) je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 Rybníku Jankovák v k.ú. Milín lov ryb pod ledem (lov na dírkách) a vstup na led z důvodu bezpečnosti zakázán.

Vystaveno: 28. 2. 2018 09:9

S platností od 1.3.2018 do odvolání je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 rybníku Jankovák v k.ú. Milín povolen lov ryb pod ledem (na dírkách). Před zahájením lovu byl revír zarybněn 100 kg pstruha duhového. Lov ryb se řídí rozhodnutím K.Ú. Středočeského kraje (viz níže).

Úspěšný lov všem přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Vystaveno: 21. 2. 2018 13:13

Dne 19. 2. 2018 vyšla ve sbírce zákonů pod č. 25/2018 novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech. S účinností od 1. dubna 2018 platí na mimopstruhových revírech následující denní doby lovu ryb:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Vystaveno: 27. 1. 2018 19:19

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy získal ve výběrovém řízení novou vodní plochu ke sportovnímu rybolovu - VD Drásov. Vodní dílo Drásov je nádrž o výměře 8,3 ha ležící v katastru obcí Dubenec u Příbramě, Višňová, Drásov u Příbramě a je napájena Drásovským potokem patřícím mezi přítoky říčky Kocáby. Nejbližšími MO ČRS sdruženými v Územním svazu města Prahy jsou MO Ouběnice (6 km), MO Milín (10 km) a MO Dobříš (13 km).

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie