Vystaveno: 14. 10. 2017 21:21

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 vylovil největší pražský chovný rybník dvacetihektarový "Počernický velký". Pražská organizace sportovních rybářů tento rybník loví každoročně vždy v polovině října a to již od 40. let minulého století. I letos se výlov vydařil. Přesto, že na pražských chovných rybnících není povoleno přikrmování, bylo zde vyloveno celkem 129 q ryb. V celkovém výlovku byl samozřejmě nejvíce zastoupen kapr obecný. Toho v průměrné kusové hmotnosti 2 kg bylo 5 360 ks o celkové hmotnosti 108 q.

Vystaveno: 6. 8. 2017 18:18

Český rybářský svaz Územní svaz města Prahy koupil do svého vlastnictví od státního podniku Povodí Vltavy nad jezem v Mokropsech dvě hektarové tůně. Obě tůně jak "Dolní tůň Všenory" tak "Horní tůň Všenory" jsou podrevíry pražského mimopstruhového revíru č. 401 002 Berounka 2. Platí zde MP povolenky ČRS Územního svazu města Prahy, celosvazové a celorepublikové. Ač jsou obě tůně od hlavního toku řeky Berounky odděleny pouze úzkou břehovou hrází, tak bylo přímé propojení tůní s řekou dlouhou dobu nefunkční.

Vystaveno: 22. 7. 2017 21:21

Pro pražské děti pořádáme už dlouhé desítky let letní rybářské tábory. Od roku 2003 probíhají na řece Sázavě v kempu Horka II u Zruče nad Sázavou. Ubytovací i stravovací podmínky jsou na velmi dobré úrovni a co děti zajímá nejvíce jsou skvělé možnosti rybolovu jak na řece Sázavě, tak na místní pískovně. Kolegové z Místní organizace ČRS Praha 9 - Vysočany zabezpečují bohatou programovou náplň, která je však podřízena naší hlavní činnosti - výkonu rybářského práva.

Vystaveno: 16. 7. 2017 15:15

Již od roku 1987 probíhají každoročně recipročně mezinárodní závody v lovu ryb udicí plavané mezi nejlepšími závodníky Prahy a Budapešti. Maďarští závodníci patří v plavané mezi světovou špičku, a proto si s nimi pražští závodníci vždy velmi rádi změří síly. Letos se nám podařilo zvítězit, ale celkem stále ještě Budapešť vede o dva body. Spolu se závodníky vždy přicestují i vedoucí činitelé obou územních rybářských sportovních organizací.

Vystaveno: 12. 6. 2017 18:18

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9. 6. 2017 s nabytím právní moci dnem 12. 6. 2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16. 6. do 31. 8.

Vystaveno: 26. 5. 2017 15:15

V úterý 16. 5. 2017 se konala již 31. konference ČRS Územního svazu města Prahy - počítáno od přijetí Stanov ČRS v roce 1990, kdy Krajské výbory ČRS nahradily nové statutární orgány Územní svazy ČRS. Bylo vyhodnoceno konání pražské rybářské organizace od minulé konference v roce 2016, byly schváleny změny pravidel výkonu rybářského práva na revírech Územního svazu města Prahy v platnosti od 1. 1. 2018 a v neposlední řadě byla přijata opatření vedoucí ke zlepšení činnosti nejen pražského územního svazu ale i všech jeho místních organizací.

Vystaveno: 17. 4. 2017 16:16

I v letošním roce byla do revírů ČRS Územního svazu města Prahy doplněna obsádka úhoře říčního. Ve sváteční den o Velkém pátku dne 14. 4. 2017 bylo z dotací Evropského rybářského fondu zakoupeno a do pražských vod vysazeno 130 kg úhořího monté v hodnotě 1 milión 495 tisíc Kč.

Vystaveno: 15. 4. 2017 13:13

Už od 7.dubna letošního roku zarybňujeme pražské revíry lososovitými rybami ( průběžně doplňované informace v rubrice "Zarybnění"). Masivnější nasazování revírů pražského územního svazu salmonidy však vypuklo v pátek 14.dubna 2017. Pstruzi duhoví a siveni američtí cestovali do všech pražských pstruhových revírů a také i do revírů mimopstruhových jako jsou Vltava 6 (Lahovická nádrž), Vltava 7, Vltava 8A, Vltava 9, Sázava 1, Sázava 5. Rybářští nedočkavci si proto mohli ulovit svého pstruha duhového nebo sivena ještě před zahájením řádné pstruhové sezóny.

Vystaveno: 15. 4. 2017 12:12

Po předložení zprávy o zpracování statistiky úlovků za rok 2016 a informací z konání členských schůzí MO ČRS Územního svazu města Prahy stále nemůžeme být spokojeni s kvalitou vyplňování oddílu II. povolenky k lovu jednotlivými pražskými rybáři. I nadále vysoké procento pražských rybářů odevzdává úlovkové lístky po stanoveném termínu (§4 odstavec 2c Stanov ČRS - povinnost člena do 15 dnů po skončení platnosti povolenky vrátit výdejci povolenek řádně vyplněný úlovkový lístek) a nesprávně nebo neúpně vyplněné.

Vystaveno: 10. 4. 2017 10:10

Z důvodu plánovaného výlovu Požárního rybníka platí od 10.dubna 2017 (včetně) zákaz výkonu rybářského práva na uvedeném revíru. Rybník se vypouští z důvodu údržby a regulace obsádky. Děkujeme za respektování tohoto dočasného omezení.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie