NavigaceSchválení nových pravidel redistribuce celosvazového rybolovu

Schválení nových pravidel redistribuce celosvazového rybolovu


Po více jak desetiletém usilovném jednání nejvyšších zástupců Českého rybářského svazu a pětiletém setrvalém tlaku zástupců ČRS Územního svazu města Prahy na přijetí změny pravidel přerozdělování finančních prostředků z prodeje celosvazových povolenek byl konečně na mimořádném zasedání Rady ČRS ve středu 20. 3. 2019 zaznamenán obrovský úspěch a všemi zástupci Republikové rady ČRS byla jednomyslně přijata nová pravidla redistribuce

tak, že se již nebudou započítávat úlovky "vlastních" členů na "domácích" revírech, ale jen úlovky držitelů celosvazových povolenek z jiných územních svazů (hostujících rybářů). Dále budou zohledněny i počty docházek těchto hostujících rybářů, čímž budou uživatelům revírů uhrazeny i další náklady spojené se sportovním rybolovem.

Byla tak vytvořena pravidla, která mimo jiné umožní větší ochranu ryb v rybářských revírech a především zabrání různým spekulacím a soutěžím k dosahování co nejvyššího příjmu z celosvazového rybolovu jednotlivými uživateli rybářských revírů.

Jedná se o zásadní, dá se říci historický přelom v řešení nejdůležitějšího stmelujícího prvku v Českém rybářském svazu, kterým je společný celosvazový rybolov.

Po opakovaném předkládání návrhů ČRS Územního svazu města Prahy na nezpochybnitelně nutnou změnu pravidel redistribuce celosvazového rybolovu, byly hospodářským oddělením Rady ČRS zpracovány aktuálně zaslané návrhy jednotlivých zástupců územních svazů ČRS, ze kterých hospodářský odbor Rady ČRS vytvořil návrh jeden, na kterém se shodli (až na výjimku) všichni rybářští hospodáři územních svazů ČRS a tento návrh byl předložen mimořádnému zasedání Republikové rady ČRS právě dne 20. 3. 2019 k projednání a jeho případnému schválení. Po téměř celodenní diskuzi byl předložený návrh vyprecizován, doplněn a následně jednomyslně všemi zástupci územních svazů ČRS v Republikové radě ČRS schválen.

Díky iniciativnímu postoji nového předsedy Českého rybářského svazu, profesionálnímu zpracování návrhu vedoucím hospodářského oddělení Rady ČRS, realistickému postupu nového předsedy hospodářského odboru Rady ČRS a v neposlední řadě díky vstřícnému přístupu všech zástupců Republikové rady ČRS došlo k logicky nutnému závěru a to k jednomyslnému schválení nových pravidel redistribuce finančních prostředků celosvazového rybolovu v platnosti od roku 2020.

Tento datum je pro činnost našeho rybářského spolku velmi významným dnem a signálem, že nejvyšší orgán Českého rybářského svazu má schopnost přijmout ta nejzásadnější rozhodnutí všemi svými hlasy.

 

text: Zdeněk Mužík

foto: Tomáš Kočica

první reakce po schválení nových pravidel redistribuce celosvazového rybolovu na zasedání Rady ČRS dne 20. 3. 2019

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie