NavigaceÚnik nebezpečných látek na Klatovsku: ulovené ryby z Úhlavy a Berounky nekonzumujte! - omezení odvoláno 21. 10. 2019

Únik nebezpečných látek na Klatovsku: ulovené ryby z Úhlavy a Berounky nekonzumujte! - omezení odvoláno 21. 10. 2019


Vážení rybáři. Vzhledem k úniku nebezpečných látek do Drnovského potoka na Klatovsku důrazně nedoporučujeme konzumaci ulovených ryb z řeky Úhlavy a Berounky (od soutoku s Úhlavou), a to až do odvolání. V rámci ČRS Územního svazu města Prahy se toto opatření týká revírů Berounka 2, Berounka 1, Vltava 6, Vltava 5, Vltava 4 a Vltava 3.

Uživatelé revírů, jejichž revíry byly zasaženy, přijali opatření k intenzivnímu monitoringu postižených oblastí a vlivu kontaminace na rybí osádku; laboratorní testy v tuto chvíli stále probíhají. Na postižených revírech v tuto chvíli nebyl zjištěn masivnější úhyn ryb, nicméně vzhledem k charakteru otravy není možné ho v horizontu dnů až týdnů vyloučit.

Dle oficiálního vyjádření Plzeňského kraje došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka. Laboratoř a dispečink Povodí Vltavy ve spolupráci s VODÁRNOU PLZEŇ a.s. monitorují koncentrační vývoj nebezpečné organické látky v řece. 

Povodí Vltavy v průběhu soboty 12. října navýšilo odtok z přehrady Nýrsko, aby došlo k naředění vody v řece Úhlavě a tedy ke snížení koncentrace. V neděli 13. října v nočních hodinách byl ze stejných důvodů navýšen odtok z přehradní nádrže Hracholusky.

Plzeňský kraj bude občany pravidelně informovat o dalším postupu na svých 
webových stránkách, stejným způsobem postupuje také Středočeský kraj. Informace o úniku můžete také sledovat na webech dotčených územních svazů.

Zároveň bude pozastaveno vysazování ryb do postižených revírů, a to do prošetření celé události a snížení koncentrace nebezpečných látek v toku.

O vývoji situace budeme informovat.

Na základě laboratorních rozborů ryb z oblastí zasažených kontaminací jsou v platnosti od 21. 10. 2019 zrušena omezení týkající se konzumace ryb a zarybňování rybářských revírů ČRS Územního svazu města Prahy.

Berounka 2 - jez v Klučicích - hranice revírů ÚSMP a SÚS

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie