NavigaceHostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.

Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.


Ve dnech od 23.10. 2010 do 26.10.2010 byla poprvé od šedesátých let minulého století zcela vypuštěna a vylovena největší pražská údolní nádrž-Hostivařská přehrada. Do ostatních pražských revírů odtud putovalo celkem 288,5 q všech ryb. Největšími byl sumec velký o délce 243 cm a hmotnosti 93,5 kg (ten patří mezi největší vylovené ryby v ČR), dále tolstolobik 120 cm, 41 kg a candát obecný 95 cm, 9 kg. Hostivařská přehrada se bude odbahňovat a tyto práce by měly být dokončeny na podzim roku 2011, kdy se ú.n.Hostivař opět napustí a otevře ke sportovnímu rybolovu. Hned po jejím napuštění jsme připraveni sem nasadit mimo jiné také i velké dravé ryby, které si odchováváme již v trofejních velikostech ve vlastních chovných rybnících. Po dobu vypuštění Hostivařské přehrady doporučujeme pražským rybářům navštěvovat Kyjský rybník (401 008 Rokytka 1-podrevír 1), kam byla část trofejních ryb z Hostivaře převezena a také rybník Martiňák (401 008 Rokytka 1-podrevír 8), kde pravidelně doplňujeme vysokou obsádku ryb. Rekultivace údolní nádrže Hostivař byla nutností s tím, že po jejím dokončení zde budou mít ryby příznivější podmínky pro život, než tomu bylo doposud.

Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.
Hostivařská přehrada (401 005 Botič 2) byla vypuštěna, ryby vyloveny a probíhá rekultivace nádrže.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie