Navigace401 201 RYBNÍK JANKOVÁK - LOV RYB POD LEDEM ZAHÁJEN OD 1.BŘEZNA 2018

401 201 RYBNÍK JANKOVÁK - LOV RYB POD LEDEM ZAHÁJEN OD 1.BŘEZNA 2018


S platností od 1.3.2018 do odvolání je na mimopstruhovém rybářském revíru č. 401 201 rybníku Jankovák v k.ú. Milín povolen lov ryb pod ledem (na dírkách). Před zahájením lovu byl revír zarybněn 100 kg pstruha duhového. Lov ryb se řídí rozhodnutím K.Ú. Středočeského kraje (viz níže).

Úspěšný lov všem přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

Rozhodnutím K.Ú. Středočeského kraje č.j.: 018841/2017/KUSK ze dne 3.2.2017 byla ČRS ÚS města Prahy na rybníku Jankovák povolena výjimka ze zákazu lovu ryb pod ledem. Lov ryb pod ledem je zde povolen podle následujících bližších podmínek výkonu rybářského práva stanovených uživatelem revíru ve smyslu §13 odst. 9 zákona č.99/2004 Sb.

–   lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí hladiny,

–   tloušťka ledu musí být alespoň 10cm,

–   vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem minimálně 5m,

–   průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být maximálně 25cm,

–   při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

–   osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát aktuálních informací sdělovaných na adrese www.rybaripraha.cz a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti,

–   vstup na led je na vlastní nebezpečí.

rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 2018
rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 2018
rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 2018
rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák - vysazování pstruhů duhových 1. 3. 2018
rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 1. 3. 2018
rybník Jankovák v Buku u Milína - lov ryb na dírkách 1. 3. 2018

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie