Navigacenové rybníky pro pražské rybáře

nové rybníky pro pražské rybáře


Začátkem března letošního roku uzavřel Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy s pražským magistrátem již čtvrtý dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu rybníků na území hlavního města Prahy. Pražští rybáři tak získali dalších 20 hektarů nových vodních ploch. Jsou to Biologický rybník v Praze 9, rybník RN Kotlářka v Praze 5, retenční nádrž Nebušice v Praze 6, Nebušický rybník v Praze 6, Polifkův rybník v Praze 8, retenční nádrž Interlov v Praze 4, rybník Olšanský v Praze 4 a rybník Šeberák v Praze 4. Z uvedených rybníků a nádrží budou Biologický rybník v Praze 9 - Horních Počernicích o výměře 3,5 hektaru, rybník RN Kotlářka v Praze 5 - Kotlářce o výměře 1 hektar a rybník Olšanský v Praze 4 - Šeberově o výměře 5 hektarů po dokončení jejich rekonstrukce sloužit ke sportovnímu rybolovu. O začátku rybolovu budeme rybářskou veřejnost informovat na našich webových stránkách. Ostatní vodní plochy budou pražští rybáři využívat k rybochovu.

Pro zlepšení kvality vody v pražských nádržích byl vedle již letitého zákazu přikrmování a vnadění na ÚN Hostivař (MP rybářský revír č. 401 005 Botič 2) a ÚN Džbán (MP rybářský revír č. 401 013 Šárecký potok 2) tento zákaz rozšířen také o Kyjský rybník (podrevír č. 1 MP rybářského revíru č. 401 008 Rokytka 1). Jedinou výjimkou budou tradiční rybářské závody pořádané na Kyjském rybníku uživatelem rybářského revíru ČRS Územním svazem města Prahy, které bez přikrmování pořádat nelze. Žádáme sportující rybáře, aby zákaz přikrmování a vnadění na Kyjském rybníku respektovali už v letošním roce a upozorňovali na něj i své kolegy. Pro rok 2019 bude toto opatření vedoucí k udržení co nejlepší kvality vody také součástí dodatků k rybářskému řádu.

Příjemné chvíle strávené rybolovem na pražských vodách přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy

text a fota: Zdeněk Mužík

401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - informační tabule
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - informační tabule
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - informační tabule
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - vysazování kaprů
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - vysazování kaprů
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - vysazování štik
401 008 Rokytka 1 podrevír č. 1 Kyjský rybník - vysazování štik

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie