NavigaceNový rybář

Nový rybář


 

Jak se stát sportovním rybářem...

Zájemci o výkon rybářského práva, jehož součástí je sportovní rybolov – lov ryb udicí se mohou stát členy Českého rybářského svazu (Spolek podle zák. č. 89/2012 Sb.)

  Podmínkou je podání přihlášky u místní organizace Českého rybářského svazu (MO ČRS) zpravidla v místě bydliště, složení zkoušky – testu ze znalostí rybářských předpisů a zaplacení jednorázového vstupního peněžního příspěvku neboli zápisného. U většiny místních organizací činí zápisné pro dospělé 200 až 300,- Kč, pro mládež a děti do 15-ti let je to výrazně méně - o výši rozhoduje příslušná MO ČRS.

  Základním předpisem pro sportovní rybolov je ,,Rybářský řád", který vychází ze zákona o rybářství č.99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.197/2004 Sb. v platném znění. Stanoví nejmenší lovné míry ryb, denní doby lovu ryb, doby hájení ryb, povolené a zakázané způsoby lovu ryb včetně bližších podmínek, podle kterých se rybáři řídí při sportovním rybolovu-výkonu rybářského práva. Vzhledem k tomu, že rozhodující rozsah činnosti Českého rybářského svazu je vykonáván bez úplaty jen ze zájmu svých členů, je sportovní rybolov finančně dostupný.

  Pro zájemce, kteří rybařině plně propadnou, nabízí rybářský svaz i možnost získání odborných znalostí a praktických zkušeností v rybochovné činnosti a na úseku ochrany přírody, čistoty vod a životního prostředí.

  Vedle vlastního výkonu rybářského práva zajišťuje Český rybářský svaz pro děti a mládež také letní rybářské tábory, závody v lovu ryb udicí dospělých, dětí a mládeže, rybářské zájezdy a v neposlední řadě rybářské zábavy a plesy.

  Všem zájemcům ochotně podají další informace pracovníci sekretariátu Územního svazu města Prahy nebo přímo pracovníci zájemcem zvolené místní organizace.

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie