Navigacepodzimní zarybňování a péče o pražské revíry

podzimní zarybňování a péče o pražské revíry


Začíná podzim a s ním téměř každodenní zarybňování pražských revírů. Hlavním a nejpočetnějším vysazovaným druhem je samozřejmě kapr ale nezapomínáme i na ostatní druhy ryb, jejichž podíl se snažíme každoročně navyšovat. Vedle kaprovitých ryb do revírů ČRS Územního svazu města Prahy rozvážíme také ryby dravé a lososovité. O rozsahu zarybnění se můžete blíže informovat v rubrice "ZARYBNĚNÍ", kde údaje zaznamenáváme už od roku 2016.

Péče o svěřené rybářské revíry však zarybňováním nekončí. Pravidelně kontrolujeme stav a kvalitu vody všech vodních ploch, na kterých hospodaříme, provádíme úklid břehů po nepořádných rybářích a ostatních uživatelích pobřežních pozemků, staráme se o řádné označení pražských rybářských revírů a rybochovných zařízení. Nad řádným dodržování rybářských předpisů bdí naše profesionální a dobrovolná rybářská stráž. 

K rybolovu na pražských vodách vás zve výbor ČRS Územního svazu města Prahy

text: Zdeněk Mužík

fota: Zdeněk Mužík, Antonín Dolejší

Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Hořčička - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Na Drahách - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Kocába 1A Splavěcí - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
Rybník Jankovák - úprava označení rybářského revíru 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - vysazování kaprů, amurů a línů 27.9.18
VD Drásov - úklid břehů kolem nádrže 21.9.18
VD Drásov - úklid břehů kolem nádrže 21.9.18
VD Drásov - úklid břehů kolem nádrže 21.9.18
VD Drásov - úklid břehů kolem nádrže 21.9.18
Kocába 1A rybník Sudovice 17.10.2018
Kocába 1A rybník Sudovice 17.10.2018
Kocába 1A rybník Sudovice 17.10.2018
Kocába 1A rybník Sudovice 17.10.2018 - úlovek kapra vysazeného 27.9.2018

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie