NavigaceVšenorské tůně už plně slouží svému účelu

Všenorské tůně už plně slouží svému účelu


Český rybářský svaz Územní svaz města Prahy koupil do svého vlastnictví od státního podniku Povodí Vltavy nad jezem v Mokropsech dvě hektarové tůně. Obě tůně jak "Dolní tůň Všenory" tak "Horní tůň Všenory" jsou podrevíry pražského mimopstruhového revíru č. 401 002 Berounka 2. Platí zde MP povolenky ČRS Územního svazu města Prahy, celosvazové a celorepublikové. Ač jsou obě tůně od hlavního toku řeky Berounky odděleny pouze úzkou břehovou hrází, tak bylo přímé propojení tůní s řekou dlouhou dobu nefunkční. V letním období zde často docházelo ke kyslíkovým deficitům a v zimě vzhledem k malé hloubce v horní tůni i k vymrzání. Břehy obou tůní byly zcela zarostlé náletovou vegetací, starými v některých případech i mrtvými a vyvrácenými stromy spolu s neprostupnými keřinami. Výbor pražského územního svazu se na podzim loňského roku rozhodl tento neutěšený stav napravit a náležitě tyto své vodní plochy i rybářsky zatraktivnit. Práce započaly ještě před koncem loňského roku a probíhaly až do června roku letošního. V prvé řadě byly zpřístupněny břehy a odstraněna většina nadbytečných porostů. Druhým krokem bylo na některých místech v horní tůni její aspoň částečné prohloubení. Třetím velmi důležitým krokem bylo obnovení přímého propojení obou těchto tůní s hlavním tokem Berounky a také tůní samotných mezi sebou. V současné době je propojení plně funkční a tůně od jara slouží k bohaté reprodukci ryb. Už letošní říční plůdek při zvýšeném průtoku Berounkou na konci června hojně využíval služeb teplejší vody všenorských tůní - viz připojená fota. Ani řada červencových dnů s nadměrně vysokými teplotami díky dotaci kyslíku z vody přitékající do tůní z Berounky rybí obsádku neohrozila. Tůně tak můžeme častějí doplňovat násadami tržních ryb bez obav o jejich přežití. Výbor ČRS Územního svazu města Prahy požádal místu všenorských tůní nejbližší Místní organizaci ČRS Černošice, aby se se svými členy pravidelně věnovala údržbě břehů obou tůní. Všenorské tůně byly proto také vyhlášeny brigádním pracovištěm s celoměstskou působností a mohou si zde členové všech pražských místních organizací po dohodě ve své MO ČRS plnit členské pracovní povinnosti. Zájemci o pomoc při údržbě břehů všenorských tůní se mohou o termínech brigád informovat na telefonu MO ČRS Černošice 603 736 556 - p. David Šimčík. O rybářských kvalitách všenorských tůní se již několikrát přesvědčily i děti při rybářských závodech pořádaných MO ČRS Černošice - viz připojená fota. Ve dnech 26. a 27. 7. 2017 ČRS Územní svaz města Prahy zakoupil z odlovů na plné vodě chovných rybníků od produkčních rybářů 56 q kapří násady. Krásní dvoukiloví kapři cestovali nejen do obou všenorských tůní, ale také do dalších rybníků ve vlastnictví pražských rybářů a to do revíru č. 401 007 Mratínský potok 1 do nádrže v Hovorčovicích a Cukrovarského rybníka. Obsádka kaprů byla v tyto dny doplněna i do hlavního toku řeky Berounky v obou pražských revírech Berounka 1 a Berounka 2.  

výbor Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy přeje všem sportovním rybářům mnoho krásných letních zážitků a bohatých úlovků na pražských revírech

text: Zdeněk Mužík - jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

fota: Zdeněk Mužík, Miroslav Krob

Berounka 2- Dolní tůň Všenory -květen 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory kroužek mládeže MO Černošice 30.3.17
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory dětské závody - jaro 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory květen 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory květen 2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory květen 2017
Berounka 2- Horní tůň Všenory květen 2017
Berounka 2- Horní tůň Všenory květen 2017
Berounka 2- Horní tůň Všenory s kalnou vodou z Berounky 29.6.17
Berounka 2 u všenorských tůní po deštích 29.6.17
Berounka 2 u všenorských tůní po deštích 29.6.17-místo odtoku vody z dolní tůně
Berounka 2-rybí plůdek u odtoku teplejší vody z Dolní tůně Všenory po deštích 29.6.17
Berounka 2-rybí plůdek u odtoku teplejší vody z Dolní tůně Všenory po deštích 29.6.17
Berounka 2- Horní tůň Všenory 29.6.2017
Berounka 2- Horní tůň Všenory 29.6.2017
Berounka 2- Dolní tůň Všenory červenec 2017 údržba břehů
Berounka 2- Dolní tůň Všenory červenec 2017 údržba břehů
Berounka 2- Dolní tůň Všenory červenec 2017 údržba břehů
letní vysazování kaprů do pražských revírů
letní vysazování kaprů do pražských revírů
letní vysazování kaprů do pražských revírů

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie