NavigaceVÝJIMKA Z DENNÍ DOBY LOVU

VÝJIMKA Z DENNÍ DOBY LOVU


Výjimka z denní doby lovu

 Rozhodnutím Mze Sp. zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9.6.2017 byla pro roky 2017-2019 ČRS ÚS města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících rybářských revírech ČRS ÚS města Prahy podle níže uvedených pravidel :

1)   401 029 Labe 20

2)   401 011 Sázava 5

3)   401 018 Vltava 6

4)   401 022 Vltava 10-14, údolní nádrž Slapy

 

Na všech těchto revírech je povolen lov ryb:

a)   V období od 16.6. do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

b)  V období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 hod. do 06:00 hodin. Lov ryb v této době (v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným rozhodnutím MZE z důvodu ochrany úhoře) je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :

1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu

( od 16.6. do do 31.8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin a v období od 1.9. do 30.9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hodin a od 00:00 do 06:00 hodin ) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

3)   Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání ( čl. 3.13. a čl. 3.20. Řádu plavební bezpečnosti ).

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie