RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

401 224 Sychrovský rybník – Pražští rybáři otvírají nový rybník k lovu ryb udicí

Letošním velmi zdařilým počinem naší pražské rybářské organizace je uzavření pachtovní smlouvy na pronájem 12 ti rybníků o celkové výměře 81 hektarů u města Dobříše. Z těchto nově získaných vodních ploch jsme už v sobotu 21. 3. 2020 zahájili rybolov na rybníku Voznický malý (401 222) a nyní ve středu 8. 4. 2020 otvíráme ke sportovnímu rybolovu další téměř 20 ti hektarový Sychrovský rybník (401 224).

    Stejně tak jako na Voznickém malém rybníku tak i na Sychrovském rybníku mohou od této středy lovit všichni držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Lovící jsou povinni dodržovat stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech.

401 224   SYCHROVSKÝ RYBNÍK                           v k. ú. Rosovice         19,8 ha

GPS 49°45’43.312“N, 14°6’58.590“E

Lov ryb zakázán z hráze a z části levého břehu od konce hráze až k hraničním tabulím. V tomto vymezeném prostoru se zákazem lovu ryb vyznačeném hraničními tabulemi je zároveň zakázáno parkování vozidel.

Z těchto dvanácti nově propachtovaných rybníků jsme 20. 1. 2020 převzali 9 a po jarních výlovech (slovení ryb původním majitelem) pak dne 2. 4. 2020 zbývající 3 rybníky, mezi nimiž byl i rybník Sychrovský. Výpustní zařízení u všech získaných rybníků jsme okamžitě vybavili mřížemi a vystavili dlužemi, abychom v současném kritickém nedostatku vody rybníky co nejdříve napustili. Prvotní zarybnění Sychrovského rybníku proběhlo v pondělí 6. 4. 2020, ale vzhledem k velké výměře této vodní plochy se budou ryby do rybníka v průběhu roku ještě několikrát doplňovat.

     O pronájem těchto vodních ploch na povodí říčky Kocáby projevilo zájem více subjektů, a proto jsme se o tomto záměru až do uzavření pachtovní smlouvy nikde nešířili, ale už od konce loňského léta jsme na převzetí těchto rybníků intenzívně pracovali. Již v druhé polovině září 2019 jsme provedli na všech předmětných rybnících místní šetření, pořídili fotodokumentaci a podle stavu rybníků a přístupových možnostech jsme tyto vodní plochy přiřadili ke sportovnímu rybolovu nebo k rybochovu. 

     K lovu ryb udicí jsou z těchto 12 ti rybníků vhodné 4 o celkové výměře 43,4 hektarů. 

Jsou to vedle Voznického velkého (4,5 ha), (tento rybník jsme měli pronajat už od předchozího vlastníka) ještě Voznický malý (1,3 ha)Sychrovský rybník (19,8 ha) a Vackův rybník (17,8 ha). Zbývajících 8 rybníků o celkové výměře 37,6 hektarů bude sloužit k rybochovu. Tento velmi důležitý krok naší pražské rybářské organizace nás nyní v této oblasti zařazuje mezi významné rybníkáře (ke stávajícím rybníkům v této lokalitě jako jsou rybníky Hořčička 1,6 ha, Jankovák 4,8 ha a VD Drásov 8,3 ha přibylo dalších 81 hektarů) a současně se zde výrazně rozšíří možnosti sportovního rybolovu nejen pro členy našich místních organizací ČRS Dobříš, Ouběnice, Nový Knín, Milín ale samozřejmě také pro členy všech ostatních pražských organizací. Na těchto nových sportovních vodách počítáme nejen s platností mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, ale také i s platností mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Proto budou tyto vodní plochy otevřeny (bez místenek) k rybolovu i všem držitelům mimopstruhových celosvazových a celorepublikových povolenek ze všech MO ČRS a MO MRS. O zahájení rybolovu na posledním ze čtyř výše jmenovaných rybníků, tedy na rybníku Vackův, počítáme až na přelomu letošního jara a léta, podle toho, jak se nám podaří tuto vodní plochu dostatečně naplnit vodou vzhledem k současným nedostatečným přítokům. O konkrétním termínu zahájení rybolovu na rybníku Vackův budeme opět informovat na našich webových stránkách.

Příjemný rybolov nejen na nově otevřených sportovních vodách vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy.

Text a fota: Zdeněk Mužík – jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

Zarybňování pražských vod

Od začátku roku 2021 do dnešního dne byly sportovní vody ČRS Územního svazu města Prahy zarybněny 150 tunami ryb v hodnotě 10 miliónů Kč. Do konce roku to ale bude více jak trojnásobné množství. Podzimní výlovy začaly v první polovině září a budou probíhat až do poloviny listopadu. Téměř každý

Celý článek

Setkání rybářské mládeže Českého rybářského svazu 2021

Setkání mládeže Českého rybářského svazu 2021 hostil stejně jako minulý rok Územní svaz města Prahy. Termín akce byl naplánován na první zářijový víkend. Pozvání do Zadní Třebaně přijaly všechny územní svazy s výjimkou Severočeského ÚS.  Na páteční slavností zahájení dorazili mimo účastníků a pořadatelů i čestní hosté v čele s předsedou odboru mládeže

Celý článek

Letní tábor rybářské mládeže ČRS ÚSMP 2021

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy i přes stále přetrvávající nepříznivé hygienicko-epidemiologické podmínky uspořádal tak jako každý rok na začátku letních prázdnin od soboty 3. července 2021 do soboty 17. července 2021 v kempu obce Horka II u Zruče nad Sázavou tábor rybářské mládeže. Ve spolupráci s pronajímatelem

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu