RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

401 224 Sychrovský rybník – Pražští rybáři otvírají nový rybník k lovu ryb udicí

Letošním velmi zdařilým počinem naší pražské rybářské organizace je uzavření pachtovní smlouvy na pronájem 12 ti rybníků o celkové výměře 81 hektarů u města Dobříše. Z těchto nově získaných vodních ploch jsme už v sobotu 21. 3. 2020 zahájili rybolov na rybníku Voznický malý (401 222) a nyní ve středu 8. 4. 2020 otvíráme ke sportovnímu rybolovu další téměř 20 ti hektarový Sychrovský rybník (401 224).

    Stejně tak jako na Voznickém malém rybníku tak i na Sychrovském rybníku mohou od této středy lovit všichni držitelé mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Lovící jsou povinni dodržovat stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech.

401 224   SYCHROVSKÝ RYBNÍK                           v k. ú. Rosovice         19,8 ha

GPS 49°45’43.312“N, 14°6’58.590“E

Lov ryb zakázán z hráze a z části levého břehu od konce hráze až k hraničním tabulím. V tomto vymezeném prostoru se zákazem lovu ryb vyznačeném hraničními tabulemi je zároveň zakázáno parkování vozidel.

Z těchto dvanácti nově propachtovaných rybníků jsme 20. 1. 2020 převzali 9 a po jarních výlovech (slovení ryb původním majitelem) pak dne 2. 4. 2020 zbývající 3 rybníky, mezi nimiž byl i rybník Sychrovský. Výpustní zařízení u všech získaných rybníků jsme okamžitě vybavili mřížemi a vystavili dlužemi, abychom v současném kritickém nedostatku vody rybníky co nejdříve napustili. Prvotní zarybnění Sychrovského rybníku proběhlo v pondělí 6. 4. 2020, ale vzhledem k velké výměře této vodní plochy se budou ryby do rybníka v průběhu roku ještě několikrát doplňovat.

     O pronájem těchto vodních ploch na povodí říčky Kocáby projevilo zájem více subjektů, a proto jsme se o tomto záměru až do uzavření pachtovní smlouvy nikde nešířili, ale už od konce loňského léta jsme na převzetí těchto rybníků intenzívně pracovali. Již v druhé polovině září 2019 jsme provedli na všech předmětných rybnících místní šetření, pořídili fotodokumentaci a podle stavu rybníků a přístupových možnostech jsme tyto vodní plochy přiřadili ke sportovnímu rybolovu nebo k rybochovu. 

     K lovu ryb udicí jsou z těchto 12 ti rybníků vhodné 4 o celkové výměře 43,4 hektarů. 

Jsou to vedle Voznického velkého (4,5 ha), (tento rybník jsme měli pronajat už od předchozího vlastníka) ještě Voznický malý (1,3 ha)Sychrovský rybník (19,8 ha) a Vackův rybník (17,8 ha). Zbývajících 8 rybníků o celkové výměře 37,6 hektarů bude sloužit k rybochovu. Tento velmi důležitý krok naší pražské rybářské organizace nás nyní v této oblasti zařazuje mezi významné rybníkáře (ke stávajícím rybníkům v této lokalitě jako jsou rybníky Hořčička 1,6 ha, Jankovák 4,8 ha a VD Drásov 8,3 ha přibylo dalších 81 hektarů) a současně se zde výrazně rozšíří možnosti sportovního rybolovu nejen pro členy našich místních organizací ČRS Dobříš, Ouběnice, Nový Knín, Milín ale samozřejmě také pro členy všech ostatních pražských organizací. Na těchto nových sportovních vodách počítáme nejen s platností mimopstruhových povolenek ČRS Územního svazu města Prahy, ale také i s platností mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových. Proto budou tyto vodní plochy otevřeny (bez místenek) k rybolovu i všem držitelům mimopstruhových celosvazových a celorepublikových povolenek ze všech MO ČRS a MO MRS. O zahájení rybolovu na posledním ze čtyř výše jmenovaných rybníků, tedy na rybníku Vackův, počítáme až na přelomu letošního jara a léta, podle toho, jak se nám podaří tuto vodní plochu dostatečně naplnit vodou vzhledem k současným nedostatečným přítokům. O konkrétním termínu zahájení rybolovu na rybníku Vackův budeme opět informovat na našich webových stránkách.

Příjemný rybolov nejen na nově otevřených sportovních vodách vám přeje výbor ČRS Územního svazu města Prahy.

Text a fota: Zdeněk Mužík – jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

Prodej územních povolenek ČRS ÚSMP v roce 2023

Z důvodu množících se dotazů ohledně prodeje ročních územních povolenek ČRS ÚSMP v roce 2023 jsme se rozhodli zveřejnit stanovisko ČRS Územního svazu města Prahy i na těchto pražských webových stránkách. Středočeský územní svaz ČRS na své loňské územní konferenci rozhodl, že od 1. 1. 2023 bude roční povolenky Středočeského územního

Celý článek

Upoutávka na lednové číslo časopisu Rybářství 2023

Trofejní úlovky tloušťů za posledních padesát let, přípravy na tvorbu revolučního projektu ČRS Rybářského informačního systému (RIS), problematika celoročně hájených druhů ryb nebo jak pomoci vědcům zkoumajícím candáty na Lipně? A také články o lovu lososů v Kanadě, o rybím měchýři či o lovu „pravěkých ryb“. To vše (a mnohem víc)

Celý článek

Co nás čeká na pražských vodách v roce 2023

Vzhledem k malému množství změn přijatých pro rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici obhospodařované Územním svazem města Prahy byl pro rok 2023 vytištěn opět pouze dodatek k popisům revírů, který obsahuje všechny dodatky od roku 2021 do roku 2023. S tiskem nové brožury Rybářského řádu a popisů mimopstruhových a pstruhových revírů

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu