Evropský rybářský fond logo

Vysazování monté do vybraných rybářských revírů

Vysazování úhoře do revírů ČRS ÚSMP v roce 2017 – schválení platby