RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Na starém říčním rameni Doubka bylo obnoveno řádné rybářské hospodaření

Po 25 letech společného úsilí zástupců ČRS místní organizace Lysá nad Labem a Územního svazu města Prahy se podařilo ve spolupráci s ředitelstvím státního podniku Povodí Labe a obecním úřadem Ostrá dotáhnout do zdárného konce trvalé propojení starého říčního ramene Doubka s hlavním tokem řeky Labe. Již 10. března 2021 došlo k vytažení hradících štětovnic a do Doubek začala čile proudit labská voda. Během měsíce března a dubna 2021 při častém a výrazném kolísání vodního stavu v řece Labi se voda v Doubkách vyměnila natolik, že ČRS Územní svaz města Prahy dne 27. 4. 2021 přikročil k prvnímu většímu zarybnění této 21 hektarové vodní plochy. Nyní je celá stavba dokončena a plní svůj účel. Propojovací tunel o šířce i výšce 2 metry je trvale ponořen pod hladinou řeky Labe v celkové výšce 180 cm a umožňuje tak průběžnou výměnu vody mezi řekou Labem a starým říčním ramenem Doubka. Doposud je však tunel v místě vyústění do starého říčního ramene Doubka opatřen dělící sítí, zabraňující migracím ryb. Po dokončení první etapy odběru vzorků ryb z Labe a z Doubek pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. bude do konce května 2021 odstraněna i tato dělící síť. Od toho okamžiku pak bude docházet nejen k trvalé dotaci kyslíku v Doubkách z řeky Labe, ale také k migraci všech zdejších rybích druhů mezi oběma biotopy. 

Velký dík si zaslouží jak všichni pracovníci a funkcionáři Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy a místní organizace ČRS Lysá nad Labem, kteří se na této akci podíleli, tak kolegové ze státního podniku Povodí Labe a obecního úřadu Ostrá. Bez jejich úsilí, vytrvalosti a vstřícného přístupu by nikdy nebylo možné toto velmi potřebné dílo zrealizovat. Mnoholeté problémy s úhyny ryb v říčním rameni Doubka, způsobované každoročními kyslíkovými deficity, snad tímto počinem definitivně skončily.

V úterý dne 27. 4. 2021 zároveň s vysazením tržních kaprů do Doubek proběhlo také zarybnění hlavního toku řeky Labe, mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 029, Labe 20 a dalších podrevírů pražského mimopstruhového revíru Labe 20A, nádrží Jezero pod Ostrou, Semická I. a Semická II.

Text a fota: Zdeněk Mužík

Letní tábor rybářské mládeže ČRS ÚSMP 2021

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy i přes stále přetrvávající nepříznivé hygienicko-epidemiologické podmínky uspořádal tak jako každý rok na začátku letních prázdnin od soboty 3. července 2021 do soboty 17. července 2021 v kempu obce Horka II u Zruče nad Sázavou tábor rybářské mládeže. Ve spolupráci s pronajímatelem

Celý článek

Otevření pražského Muzea rybářského sportu

U příležitosti 135 výročí založení jedné z nejstarších a nejvýznamnějších organizací rybářského sportu Prvního rybářského klubu v Praze bylo dne 9. 6. 2021 otevřeno nové Muzeum rybářského sportu v prostorách místní organizace ČRS Praha 4 – Pankrác na adrese Praha 4, Žateckých 18. Slavnostního zahájení otevření nové muzejní síně expozice rybářské historie

Celý článek

Vysazování odkrmených úhořů

Dne 14. 6. 2021 byli do revírů ČRS ÚSMP vysazeni odkrmení úhoři o kusové délce 15 až 20 cm. U úhořů v této velikosti jsou zaznamenávány výrazně menší ztráty než u vysazovaného úhořího monté. Pražská rybářská organizace v posledních letech vysazuje úhoře z vlastních prostředků bez státních dotace, protože pro vody na území hlavního

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu