RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Otevření pražského Muzea rybářského sportu

U příležitosti 135 výročí založení jedné z nejstarších a nejvýznamnějších organizací rybářského sportu Prvního rybářského klubu v Praze bylo dne 9. 6. 2021 otevřeno nové Muzeum rybářského sportu v prostorách místní organizace ČRS Praha 4 – Pankrác na adrese Praha 4, Žateckých 18.

Slavnostního zahájení otevření nové muzejní síně expozice rybářské historie se za ČRS Územní svaz města Prahy zúčastnili spolutvůrci této expozice pp. Ing. Anders, Mužík a Ing. Vrána. Význam události znásobila i účast zástupců spolku Vltavan (spolek Vltavan slaví v letošním roce 150 let od svého založení) a pořízení záznamu Českou televizí. Největší dík však patří pánům Zdeňku Hofmanovi a Tomáši Stegmüllerovi, kteří dávali celou tuto expozici dohromady a kteří se zasluhují o to, že tento prostor bude sloužit nejen k prohlídkám muzejních exponátů ale také k přednáškám o historii rybářského sportu, k historickému bádání a vědeckým diskuzím tematicky zaměřeným k historii rybářského sportu nejen v Praze ale v celé České republice.

Tyto aktivity byly však dočasně přerušeny covidovou epidemií, ale už nyní jsou připravovány různorodé akce, jejichž spuštění se plánuje, jakmile to hygienicko-epidemiologická situace dovolí.

Zástupci ČRS Územního svazu města Prahy na realizaci tohoto záměru pracovali už dlouhých 5 let, ale vedle kompletování příslušných vhodných exponátů bylo hlavním problémem zajištění místa, kde by se mohla tato vize zrealizovat. Přes návštěvy různých muzeí v České republice i v zahraničí s příbuznou tématikou a jednání s řadou příslušných ředitelů jednotlivých subjektů se záměr podařilo zrealizovat až ve stávajících prostorách v Praze 4. Není však vyloučeno, že v budoucnu bude expozice nebo aspoň její část přemístěna do reprezentativnějších prostor některého historického objektu. Do té doby však věříme, že ve stávajících prostorách se potřebnost tohoto počinu řádně osvědčí.

Text: Zdeněk Mužík

Fota: Lenka a Zdeněk Hofmanovi, Zdeněk Mužík

Rybářské hody na Dobříšsku

V úterý 2. listopadu 2021 pražští rybáři už podruhé vylovili své největší rybochovné zařízení dvaadvacetihektarový rybník Nový u Obořiště. Letošní produkce představovala téměř 166 q rybích násad pro okolní rybníky s lovem ryb na udici. Do Sychrovského rybníka, Vackova rybníka, do nádrže Drásov a do rybníka Jankovák bylo tento den

Celý článek

Svátek pražských rybářů

Každoročně vždy v polovině října mají pražští rybáři svůj svátek. Výlov Počernického velkého rybníka v Praze 9 – Dolních Počernicích je pokaždé mimořádnou událostí. Na tomto největším pražském rybníku pražská rybářská organizace hospodaří už od čtyřicátých let minulého století. Pražští rybáři sice vylovují každý podzim jen v Praze kolem šedesáti rybníků, ale

Celý článek

Zarybňování pražských vod

Od začátku roku 2021 do dnešního dne byly sportovní vody ČRS Územního svazu města Prahy zarybněny 150 tunami ryb v hodnotě 10 miliónů Kč. Do konce roku to ale bude více jak trojnásobné množství. Podzimní výlovy začaly v první polovině září a budou probíhat až do poloviny listopadu. Téměř každý

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu