RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Otevření pražského Muzea rybářského sportu

U příležitosti 135 výročí založení jedné z nejstarších a nejvýznamnějších organizací rybářského sportu Prvního rybářského klubu v Praze bylo dne 9. 6. 2021 otevřeno nové Muzeum rybářského sportu v prostorách místní organizace ČRS Praha 4 – Pankrác na adrese Praha 4, Žateckých 18.

Slavnostního zahájení otevření nové muzejní síně expozice rybářské historie se za ČRS Územní svaz města Prahy zúčastnili spolutvůrci této expozice pp. Ing. Anders, Mužík a Ing. Vrána. Význam události znásobila i účast zástupců spolku Vltavan (spolek Vltavan slaví v letošním roce 150 let od svého založení) a pořízení záznamu Českou televizí. Největší dík však patří pánům Zdeňku Hofmanovi a Tomáši Stegmüllerovi, kteří dávali celou tuto expozici dohromady a kteří se zasluhují o to, že tento prostor bude sloužit nejen k prohlídkám muzejních exponátů ale také k přednáškám o historii rybářského sportu, k historickému bádání a vědeckým diskuzím tematicky zaměřeným k historii rybářského sportu nejen v Praze ale v celé České republice.

Tyto aktivity byly však dočasně přerušeny covidovou epidemií, ale už nyní jsou připravovány různorodé akce, jejichž spuštění se plánuje, jakmile to hygienicko-epidemiologická situace dovolí.

Zástupci ČRS Územního svazu města Prahy na realizaci tohoto záměru pracovali už dlouhých 5 let, ale vedle kompletování příslušných vhodných exponátů bylo hlavním problémem zajištění místa, kde by se mohla tato vize zrealizovat. Přes návštěvy různých muzeí v České republice i v zahraničí s příbuznou tématikou a jednání s řadou příslušných ředitelů jednotlivých subjektů se záměr podařilo zrealizovat až ve stávajících prostorách v Praze 4. Není však vyloučeno, že v budoucnu bude expozice nebo aspoň její část přemístěna do reprezentativnějších prostor některého historického objektu. Do té doby však věříme, že ve stávajících prostorách se potřebnost tohoto počinu řádně osvědčí.

Text: Zdeněk Mužík

Fota: Lenka a Zdeněk Hofmanovi, Zdeněk Mužík

Prodej územních povolenek ČRS ÚSMP v roce 2023

Z důvodu množících se dotazů ohledně prodeje ročních územních povolenek ČRS ÚSMP v roce 2023 jsme se rozhodli zveřejnit stanovisko ČRS Územního svazu města Prahy i na těchto pražských webových stránkách. Středočeský územní svaz ČRS na své loňské územní konferenci rozhodl, že od 1. 1. 2023 bude roční povolenky Středočeského územního

Celý článek

Upoutávka na lednové číslo časopisu Rybářství 2023

Trofejní úlovky tloušťů za posledních padesát let, přípravy na tvorbu revolučního projektu ČRS Rybářského informačního systému (RIS), problematika celoročně hájených druhů ryb nebo jak pomoci vědcům zkoumajícím candáty na Lipně? A také články o lovu lososů v Kanadě, o rybím měchýři či o lovu „pravěkých ryb“. To vše (a mnohem víc)

Celý článek

Co nás čeká na pražských vodách v roce 2023

Vzhledem k malému množství změn přijatých pro rybářské revíry a rybníky s lovem ryb na udici obhospodařované Územním svazem města Prahy byl pro rok 2023 vytištěn opět pouze dodatek k popisům revírů, který obsahuje všechny dodatky od roku 2021 do roku 2023. S tiskem nové brožury Rybářského řádu a popisů mimopstruhových a pstruhových revírů

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu