RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Otevření pražského Muzea rybářského sportu

U příležitosti 135 výročí založení jedné z nejstarších a nejvýznamnějších organizací rybářského sportu Prvního rybářského klubu v Praze bylo dne 9. 6. 2021 otevřeno nové Muzeum rybářského sportu v prostorách místní organizace ČRS Praha 4 – Pankrác na adrese Praha 4, Žateckých 18.

Slavnostního zahájení otevření nové muzejní síně expozice rybářské historie se za ČRS Územní svaz města Prahy zúčastnili spolutvůrci této expozice pp. Ing. Anders, Mužík a Ing. Vrána. Význam události znásobila i účast zástupců spolku Vltavan (spolek Vltavan slaví v letošním roce 150 let od svého založení) a pořízení záznamu Českou televizí. Největší dík však patří pánům Zdeňku Hofmanovi a Tomáši Stegmüllerovi, kteří dávali celou tuto expozici dohromady a kteří se zasluhují o to, že tento prostor bude sloužit nejen k prohlídkám muzejních exponátů ale také k přednáškám o historii rybářského sportu, k historickému bádání a vědeckým diskuzím tematicky zaměřeným k historii rybářského sportu nejen v Praze ale v celé České republice.

Tyto aktivity byly však dočasně přerušeny covidovou epidemií, ale už nyní jsou připravovány různorodé akce, jejichž spuštění se plánuje, jakmile to hygienicko-epidemiologická situace dovolí.

Zástupci ČRS Územního svazu města Prahy na realizaci tohoto záměru pracovali už dlouhých 5 let, ale vedle kompletování příslušných vhodných exponátů bylo hlavním problémem zajištění místa, kde by se mohla tato vize zrealizovat. Přes návštěvy různých muzeí v České republice i v zahraničí s příbuznou tématikou a jednání s řadou příslušných ředitelů jednotlivých subjektů se záměr podařilo zrealizovat až ve stávajících prostorách v Praze 4. Není však vyloučeno, že v budoucnu bude expozice nebo aspoň její část přemístěna do reprezentativnějších prostor některého historického objektu. Do té doby však věříme, že ve stávajících prostorách se potřebnost tohoto počinu řádně osvědčí.

Text: Zdeněk Mužík

Fota: Lenka a Zdeněk Hofmanovi, Zdeněk Mužík

Drásov byl zarybněn pstruhem duhovým

Na vodním díle Drásov byla pestrá druhová škála ryb rozšířena o pstruha duhového. Letos již dvakrát ve dnech 6. a 14. dubna 2022 pražští rybáři zarybnili tuto nádrž také tržními pstruhy. Vedle kaprovitých a dravých ryb si zde sportovní rybáři mohou ulovit i tyto krásné lososovité ryby. VD Drásov č.

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu