NavigaceO NÁS

O NÁS


Vltava v Podolí pod Vyšehradem

 

Pražská rybářská organizace, zabývající se sportovním rybolovem, byla pod názvem

„První rybářský klub v Praze“ založena již v roce 1886.

Nástupcem tohoto spolku je současný

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy,

jehož základním posláním je péče o řádný výkon rybářského práva, ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí.

Pražští rybáři v roce 2017 sdružují 57 místních organizací s celkovým počtem 36 519 členů,

z toho 32 958 dospělých členů, 634 mládeže od 16 ti do 18 ti let a 2 927 dětí do 15 ti let.

Hospodaří na 45 ti revírech o délce 454 kilometrů a výměře 2363 hektarů.

Na dalších 22 revírů v délce 217 km a výměře 3895 hektarů mají s ostatními uživateli rybářských revírů v České republice uzavřené dohody ke společnému rybolovu.

Pražské (územní) povolenky proto v současnosti opravňují jejich držitele k lovu na 67 revírech v celkové délce 671 km a výměře 6258 hektarů.

Vedle rybářských revírů pražský územní svaz ještě obhospodařuje 135 hektarů chovných rybníků, kde se věnuje odchovu řady druhů ryb včetně nedostatkových a chráněných.

Roční zarybnění 2363 hektarů revírů Územního svazu města Prahy obsahuje spektrum minimálně

20 druhů ryb a pohybuje se kolem částky 24 miliónů Kč.

V mezistátních soutěžích v lovu ryb udicí a rybolovné technice dosahují pražští rybáři mnoho úspěchů, v některých disciplínách jsou i mistry Evropy a světa.

Pro mladé rybáře pražská organizace pořádá každoročně letní tábory a závody ve sportovním rybolovu.

Pražský územní svaz také udržuje mnohaleté přátelské styky s rybářskou sportovní organizací v Budapešti. Každoročně probíhají mezinárodní závody v lovu ryb udicí mezi nejlepšími závodníky družstev Prahy a Budapešti. 

Období let 1886 - 2017 představuje 131 let významné práce rybářů pražské organizace ve prospěch sportovního rybářství nejen v českých zemích ale i za hranicemi našeho státu.

 Představitelé této organizace měli v každé době zásadní vliv na tvorbu zákonných předpisů o rybářství a jsou trvalými obhájci prosazování společného hospodaření a rybolovu.

 

 

 

Czech English German Russian Spanish

  • Rybářské závody
  • Přehledy úlovků
  • Fotogalerie