RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Co nás čeká na pražských vodách v letošní rybářské sezóně

Zásadní změnou na sportovních vodách obhospodařovaných ČRS Územním svazem města Prahy je převedení rybníků a nádrží, na kterých není přenechán výkon rybářského práva rozhodnutím příslušného správního orgánu (není vystaven dekret rybářského revíru) do samostatné kategorieRybníky s lovem ryb na udici“. Lov ryb udicí na těchto vodách je prováděn z titulu „pověření rybníkáře“. Rybníkář ČRS Územní svaz města Prahy zde pověřuje ve smyslu §3, odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb. všechny držitele mimopstruhových územních povolenek ČRS Územního svazu města Prahy a dále držitele mimopstruhových povolenek celosvazových a celorepublikových (bez potřeby místenek) ke sportovnímu rybolovu s povinností dodržovat stejná pravidla pro lov ryb, která platí na mimopstruhových rybářských revírech ČRS Územního svazu města Prahy.

Pokud dojde k porušení těchto pravidel, bude s lovícím sepsáno hlášení o jejich porušení, které bude odesláno rybníkáři ČRS Územnímu svazu města Prahy. Lovícího, který tato pravidla poruší závažně nebo opakovaně, již nadále nebude jeho povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z Rybníků s lovem ryb na udici v působnosti ČRS Územního svazu města Prahy. Povolenka v tomto případě pozbude status pověření k lovu rybníkářem od data porušení pravidel až do skončení její platnosti. Na všech těchto vodních plochách bude ze strany rybářské stráže věnována zvýšená pozornost čistotě životního prostředí. Proto bude jedním z důvodů pro ztrátu pověření také nedodržování pořádku – neuklizení odpadků kolem lovného místa.

       Územnímu svazu města Prahy se podařilo v posledních dvou letech získat do nájmu 100 hektarů nových vodních ploch jak na území hlavního města Prahy, tak mimo Prahu kolem města Dobříše. Polovina této výměry slouží ke sportovnímu rybolovu a druhá polovina je určena k rybochovu. ČRS Územní svaz města Prahy otevřel ke sportovnímu rybolovu následujících 7 nových rybníků s lovem ryb na udici o celkové výměře 51 ha.  V Praze Olšanský rybník o výměře 5 ha, Biologický rybník o výměře 3,3 ha a rybník Hliník o výměře 1,7 ha. Na Dobříšsku Voznický malý rybník o výměře 1,2 ha, Sychrovský rybník o výměře 19,8 ha, Nádrž Rezervo o výměře 2,2 ha a v neposlední řadě rybářsky velmi ceněný Vackův rybník o výměře 17,8 ha.  

Úspěšný rybolov na sportovních vodách ČRS Územního svazu města Prahy v roce 2021 přeje

Zdeněk Mužík, jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

Zarybňování pražských vod

Od začátku roku 2021 do dnešního dne byly sportovní vody ČRS Územního svazu města Prahy zarybněny 150 tunami ryb v hodnotě 10 miliónů Kč. Do konce roku to ale bude více jak trojnásobné množství. Podzimní výlovy začaly v první polovině září a budou probíhat až do poloviny listopadu. Téměř každý

Celý článek

Setkání rybářské mládeže Českého rybářského svazu 2021

Setkání mládeže Českého rybářského svazu 2021 hostil stejně jako minulý rok Územní svaz města Prahy. Termín akce byl naplánován na první zářijový víkend. Pozvání do Zadní Třebaně přijaly všechny územní svazy s výjimkou Severočeského ÚS.  Na páteční slavností zahájení dorazili mimo účastníků a pořadatelů i čestní hosté v čele s předsedou odboru mládeže

Celý článek

Letní tábor rybářské mládeže ČRS ÚSMP 2021

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy i přes stále přetrvávající nepříznivé hygienicko-epidemiologické podmínky uspořádal tak jako každý rok na začátku letních prázdnin od soboty 3. července 2021 do soboty 17. července 2021 v kempu obce Horka II u Zruče nad Sázavou tábor rybářské mládeže. Ve spolupráci s pronajímatelem

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu