RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Jednání ČRS ÚSMP a Povodí Vltavy o projektech na pražských vodách

V průběhu ledna 2024 pokračovala jednání zástupců Českého rybářského svazu se zástupci podniku Povodí Vltavy. Protože máme pro letošek velké plány, jednali jsme hned dvakráte za sebou, 17. ledna a 30. ledna. Tématem byly rybám prospěšné projekty na tocích, které má Povodí Vltavy, s. p., ve své správě.

Je v zájmu celé naší společnosti, aby spolu jednotliví uživatelé toků komunikovali a věci projednávali předem, neboť vzájemná informovanost pomáhá vytváření lepších podmínek pro naše rybí svěřence. Důraz je kladen na propojení pohledu techniků a biologů – právě konsensus obou stran může výrazně přispět k možnostem rybí migrace, reprodukce, růstu, a tedy kvalitě rybího společenstva.

Společných témat máme mnoho. Probíraly se rybí přechody na Vltavě a Berounce, budování rybích trdlišť, osazování toků vodními rostlinami, možnosti zajištění laterální migrace ryb, úklidové akce, revitalizace toků a budování rybích úkrytů.

Probírala se i velmi závažná témata, jakými jsou záchranné transfery ryb v případě vodohospodářských havárií, včetně transferů zvláště chráněných druhů ryb, způsoby úprav toků tak, aby nedocházelo k ohrožení životních podmínek ryb (prohrábky, řešení jezových těles).

S radostí můžeme konstatovat, že jednání se nesla v přátelském duchu a dobré atmosféře. Díky tomu se podařilo shodnout na řešeních, která jsou technicky akceptovatelná a přinesou zlepšení kvality života našich ryb.

Ing. Pavel Vrána, Ph.D. – ichtyolog ČRS, zástupce rybářského hospodáře ÚSMP

Zahájení pstruhové sezóny 2024

Vážení vyznavači Petrova cechu, blíží se 16. duben, v letošním roce tak připadá otevření pstruhových revírů na úterý. Držitelé pstruhových povolenek se tak po dlouhé zimě dočkají nové sezóny. Téměř pětistovka pstruhových revírů o výměře větší než 3 000 ha je napříč celým Českým rybářským svazem v těchto dnech připravována

Celý článek

Upozornění pro MO: Konec lhůty pro platbu členského příspěvku v RIS

Vážené funkcionářky, vážení funkcionáři místních organizací, dovolujeme si upozornit na závazný termín pro zaplacení členského příspěvku prostřednictvím Rybářského informačního systému (RIS). Poslední termín pro platbu členského příspěvku je v souladu se Stanovami ČRS 30. dubna. Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Připomínáme také,

Celý článek

Upoutávka časopisu Rybářství duben 2024

Jaro je v plném proudu a většina z vás už má jistě aspoň jednu vycházku k vodě za sebou. Pokud plánujete být u vody zase o něco úspěšnější, časopis Rybářství je pro vás ideální volba. V dubnovém čísle se dozvíte veškeré potřebné informace k tomu, jak vyzrát na pěkného lína, zjistíte, kteří reprezentanti v loňském roce

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu