RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Mník jednovousý na našich revírech

Podle vyhlášky 395/1992 Sb. je mník jednovousý (Lota lota) v České republice celoročně hájen a patří mezi chráněné druhy v kategorii „ohrožený“. Na základě udělených výjimek příslušných krajských úřadů je na vybraných revírech ČRS Územního svazu města Prahy lov mníka jednovousého povolen. Na těchto revírech má mník stanovenu nejmenší lovnou míru 40 cm, dobu hájení od 1. 11. do 15. 3. a úlovek je omezen na 1 kus denně. Pražští rybáři se již dlouhodobě snaží tento druh uchovat a jeho stavy postupně zvyšovat. Za posledních dvacet let bylo do revírů ČRS Územního svazu města Prahy vysazeno kolem 100 tisíc kusů mníka jednovousého ve stáří jednoho roku v průměrné velikosti 8 – 15 cm. Každým rokem pražští rybáři vysazují cca 5 000 kusů ročků do vybraných revírů, kde mají mníci pro svůj život a reprodukci vhodné podmínky. 

Ve všech publikacích popisů revírů jsou pro evidenci výskytu mníka jednovousého na pražských revírech sportovní rybáři vyzýváni k zapisování těchto úlovků i v místech a době kdy jsou mníci hájeni s tím, že úspěšní lovci uvedou poznámku VRÁCEN. Ve statistice úlovků se na revírech ČRS Územního svazu města Prahy vyskytuje každoročně několika kusů mníka a občas je zaznamenána také telefonická informace o těchto úlovcích. Odezva od sportovních rybářů je však doposud stále velmi malá a proto nás velmi potěšila čerstvá informace pražské rybářky, která 25 listopadu 2019 ulovila na revíru Vltava 6 v 19:30 na 15 ti centimetrovou živou plotici mníka jednovousého o velikosti 63 cm a hmotnosti 1,6 kg. Ještě větší radost nám udělala zaslaná fotografie tohoto úlovku, kterou nám poslala úspěšná lovkyně i se souhlasem jejího zveřejnění. Mník byl samozřejmě po vyfotografování a šetrném zvážení obratem vrácen vodě a do úlovkového lístku zapsána data i s poznámkou VRÁCEN. 

Získali jsme tak zase další jistotu o účelnosti naší letité snahy o záchranu tohoto unikátního rybího druhu mníka jednovousého.

Zdeněk Mužík – jednatel ČRS ÚSMP

Zahájení rybolovu na Vokačovském rybníku dne 28. 9. 2023

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy ve spolupráci s MO ČRS Bohutín získal do užívání další rybník ke sportovnímu rybolovu a zařadil jej mezi rybníky s lovem ryb na udici, kde platí stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech. Na Vokačovském rybníku budou

Celý článek

Upoutávka na zářiové číslo časopisu Rybářství 2023

Stěžejním tématem zářijového časopisu Rybářství je lov velkých kaprů. Kromě několika příběhů se nejpopulárnější českou rybou zabývá také očekávaný díl seriálu o lovu trofejních úlovků za posledních pět dekád. Dočkáte se také téma povolenky v mobilních telefonech, kompletní odpovědi ČRS na nátlaky biologů ohledně zákazu lovu na živou rybku nebo zjistíte,

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu