RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy (ÚSMP), vyhlašuje výběrové řízení na člena profesionální rybářské stráže (RS) s působností na mimopstruhových a pstruhových revírech a na rybnících s lovem ryb na udici.

Předpokládaná kvalifikace uchazeče:

– Člen Českého rybářského svazu,

– člen rybářské stráže s působností na revírech a rybnících s lovem ryb na udici ÚSMP,

– držitel živnostenského oprávnění pro poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivosti,

– držitel řidičského oprávnění alespoň skupiny B,

– držitel oprávnění vůdce malého plavidla,

– prohlášení, že uchazeč je nebo není plátcem DPH

– pojištění právní ochrany (odpovědnosti),

– čistý trestní rejstřík,

– fyzická a mentální vybavenost k předmětné činnosti.

Předmět činnosti:

Poskytování služeb v rybářství:

– kontrolovat dodržování zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na blíže specifikovaných revírech ČRS, z. s., ÚSMP,

– kontrolovat bližší podmínky výkonu rybářského práva, platné na revírech ČRS, z. s., ÚSMP,

– provádět kontroly zarybňování na určených revírech ČRS, z. s., ÚSMP,

– kontrolovat značení revírů ČRS, z. s., ÚSMP,

– získané poznatky sumarizovat, provádět jejich analýzu a navrhovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

– podílet se na organizaci kontrolní činnosti členů rybářské stráže v obvodu své stanovené působnosti,

– provádět po předchozí dohodě činnosti spojené se správou a údržbou revírů a rybníků v užívání ČRS, z. s., ÚSMP.

Rozsah, četnost a řízení činnosti:

• Smlouva o poskytování služeb v rybářství bude uzavřena vždy na jeden kalendářní rok.

• Sjednanou činnost bude subjekt provádět v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku.

• Rozsah činnosti se stanovuje smlouvou vymezující rozdělení revírů a rybníků s lovem ryb na udici, provádění kontrol a min. počtu kontrol v součinnosti s místně příslušnou MO a ve dnech pracovního klidu a v nočních hodinách.

• Konkrétní požadavky na organizaci činnosti stanoví hospodář nebo vedoucí odboru rybářské stráže ÚSMP.

Odměna – náklady funkce profesionální RS:

• Za každou vykázanou a řádně doloženou hodinu činnosti (elektronické sledování).

• Činnost nedoloženou výstupy z příslušného přístroje nelze uhradit.

• Celková roční odměna podle počtu odpracovaných hodin dle vnitřní směrnice ČRS Územního svazu města Prahy.

• Sjednaná odměna bude vyplácena měsíčně, na základě faktury předložené vždy spolu s příslušnou měsíční zprávou a údaji o činnosti za příslušný měsíc, do 5. dne následujícího měsíce.

• Splatnost faktury do 15 dnů od doručení.

• Ve sjednané odměně je zahrnuta náhrada veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků podle této smlouvy, a to včetně dopravy.

Příspěvky na vybavení a zápůjčky:

Uživatel revíru pro zajištění řádného výkonu sjednané činnosti poskytuje RS v průběhu kalendářního roku příspěvek na zakoupení oblečení pro rybářskou stráž, boty do terénu, popřípadě další technické vybavení a pomůcky (např. svítilna, dalekohled, mobilní telefon).

Předpokládané zahájení činnosti:

• V návaznosti na parametry a výsledek výběrového řízení, člen zahájí kontrolní činnost k 1. 1. 2024.

Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat společně s životopisem a např. motivačním dopisem nebo jiným prokázáním splnění požadavků na výkon činnosti dle stanovené kvalifikace.

Zájemci mohou přihlášku s přílohami zaslat na adresu:

– Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy

  Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 – Podolí

– nebo elektronicky na e-mail adresy:  info@rybaripraha.cz , hipmann@rybaripraha.cz

Ukončení příjmu přihlášek je ke 12. 9. 2023.

         Ing. Jan Nejedlý v. r.                                                  Zdeněk Mužík v. r.

                předseda                                                                       jednatel

Zahájení rybolovu na Vokačovském rybníku dne 28. 9. 2023

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy ve spolupráci s MO ČRS Bohutín získal do užívání další rybník ke sportovnímu rybolovu a zařadil jej mezi rybníky s lovem ryb na udici, kde platí stejná pravidla pro lov ryb jako na ostatních pražských mimopstruhových revírech. Na Vokačovském rybníku budou

Celý článek

Upoutávka na zářiové číslo časopisu Rybářství 2023

Stěžejním tématem zářijového časopisu Rybářství je lov velkých kaprů. Kromě několika příběhů se nejpopulárnější českou rybou zabývá také očekávaný díl seriálu o lovu trofejních úlovků za posledních pět dekád. Dočkáte se také téma povolenky v mobilních telefonech, kompletní odpovědi ČRS na nátlaky biologů ohledně zákazu lovu na živou rybku nebo zjistíte,

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu