RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Osobní profil

1.) V kterém roce a kde ses narodila?  Narodila jsem se roku 1960 v Praze.
2.) Kde a co jsi studovala? 
Absolvovala jsem pražskou Vysokou školu ekonomickou.
3.) Kdy a kde jsi vstoupila do Českého rybářského svazu? Do svazu jsem vstoupila v Praze roku 1996.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošla? Ekonom-účetní.
5.) Který druh ryby máš nejraději? Candát obecný.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1974 v Praze.
2.) Kde a co jsi studoval? Absolvoval jsem Střední odborné učiliště rybářství v Třeboni.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu?  V roce 1981 jsem vstoupil do MO Praha 10 – Záběhlice a nyní jsem členem MO Praha 5 – Smíchov.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? V ČRS pracuji jako rybářský technik – vedoucí výroby ÚSMP.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Má nejoblíbenější metoda lovu ryb je do sítí, keserem a sakem, udicí si však také občas zalovím.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Zatím jsem se pro žádný nerozhodl – svůj nejoblíbenější revír stále hledám.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Živé ryby v chovných rybnících.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Trápí mne nepořádek, jež někteří rybáři po sobě u vody zanechávají.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1980 v Praze.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Střední odborné učiliště rybářství v Třeboni.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Do Českého rybářského svazu jsem vstoupil v roce 1992 v MO Praha 5 – Smíchov.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Na Územním svazu města Prahy pracuji jako výrobní rybářský technik.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? V současné době je mi nejbližší lov ryb do sítí, keserem a sakem, na sportovní rybolov jsem však také nezanevřel.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Pražské chovné rybníky.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Candát obecný.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1957 v Českých Budějovicích.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Vysokou školu technickou, obor provoza opravy kolové a pásové techniky v Brně a dále jsem studoval postgraduální dvouleté studium na Právnické fakultě UK Praha sociální a pracovní právo.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Členem rybářského svazu jsem se stal v roce 1974 v MO České Budějovice a po studijní vysokoškolské odmlce jsem opětovně obnovil v roce 1993 členství u MO Praha 10 – Hostivař.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Zastávám funkci člena dozorčí komise v MO ČRS Praha 10 – Hostivař a zároveň jsem zde i předsedou kárné komise I.stupně.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Převážně lov přívlačí, preferuji lov na řekách, ale neodmítám lov i na velkých nádržích jako je Lipno.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír?  Sázava, Malše, Vltava.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Candáta a jako správný rybář a gurmán našeho domácího kapra kilinářsky připraveného všemi způsoby (na modro, mlynářsky a podobně).
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Velice rád bych uvítal větší zájem žáků o sportovní rybolov a jejich členství v MO rybářského svazu, jednotnost Rybářského řádu pro všechny organizace, vyjímky povolovat jen z důvodu zvláštního opatřžení (např. zachování druhu ryb na jednotlivých revírech).

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1955 v Prostějově.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem SZTŠ v Horšovském Týně a Právnickou fakultu v Praze.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? V roce 1970 jsem se stal členem MO ČRS Domažlice. Nyní jsem členem MO ČRS Praha 5 – Zbraslav.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Od roku 1981 jsem členem výboru MO ČRS Praha 5 – Zbraslav, od roku 2006 ve funkci místopředsedy. Od roku 2014 jsem členem dozorčí komise ÚSMP.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Preferuji na tekoucích vodách přívlač, na stojatých vodách feeder.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír?  Vltava 7, Vltava 10 – 14 – údolní nádrž Slapy.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Candát, štika.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Moje přání je, aby vody zůstaly ve svazovém hospodaření. Sjednotit sankce za jednotlivé přestupky. Co mě trápí? Chování některých rybářů, kteří si vezmou vše, co chytí.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1952 v Berouně.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Vysokou školu technickou v Košicích a v rámci doktorandského studia technicko-ekonomický směr Vysoké školy báňské v Ostravě.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? V roce 1986 do MO ČRS Dobříš.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Dozorčí komise MO ČRS Dobříš, člen územní dozorčí komise ČRS Územního svazu města Prahy.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Tekoucí vody,přívlač,plavaná.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Labe, Vltava.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Okoun, štika. 
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Aby měl více času na toulání okolo našich krásných řek. 

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1962 v Příbrami.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Střední odbornou školu – mechanik a seřizovač obráběcích strojů a center v ČKD Praha.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Členem rybářského svazu MO Dobříš jsem se stal již jako junior v roce 1975, v roce 1982 jsem z důvodu nástupu na povinnou vojenskou službu a následného pracovního vytížení skončil, po odmlce jsem opětovně obnovil v roce 2012 členství u MO Dobříš.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Zastávám funkci člena dozorčí komise ČRS Územního svazu města Prahy od 29.5.2018.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Převážně preferuji lov na řekách.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Vltava,Labe.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Candáta, sumce a hlavně štiku, protože ji miluje na talíři manželka.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Aby se rybáři chovali slušně k přírodě, a aby se nechovali jako pytláci.

1.) V kterém roce a kde ses narodil?  Narodil jsem se v roce1958 v Ostravě.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? V roce 1985 jsem se stal členem Místní organizace ČRS Praha 4 – Braník.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel?  V roce 1987 jsem začal pracovat ve výboru naší MO a zastával jsem funkci referenta pro čistotu vod při ÚSMP. Od roku 2002 jsem byl členem revizní komise MO Praha 4 – Braník. Od roku 2014 jsem předsedou RK MO a také členem DK ÚSMP ČRS.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Upřednostňuji zejména přívlač, ale také všechny ostatní způsoby rybolovu, při kterých jsem v bližším kontaktu s rybou (plavaná, moucha). Ten pocit, kdy ryba poprvé narazí do prutu je prostě jedinečný.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Běhuté vody, Berounka nad Berounem kolem Křivoklátu, Sázava pod Kamenným Přívozem.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Nemám žádný oblíbený druh ryby, všechny jsou krásné, když bojují na udici.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Přál bych si, aby kolem Prahy bylo více kvalitních přirozených toků vod s ekologicky nezatíženými vodami. I když dochází ke zlepšení kvality čistoty vod, toto přání zůstane mimo realitu. Rybaření kolem velkoměst má svá specifika.

1.) V kterém roce a kde ses narodil?  Narodil jsem se v roce 1972 v Praze. 
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Filozofickou fakultu UK v Praze, obor andragogika.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? V roce 1986 jsem se stal členem Místní organizace ČRS Praha 10 – Vinohrady.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Od roku 1996 jsem zastával v MO Praha 10 – Vinohrady funkci vedoucího LRU, následně jsem působil na pozici místopředsedy, v současné době pracuji jako tajemník MO. Při Územním svazu města Prahy jsem dvě funkční období zastával funkci vedoucího odboru lovu ryb udicí – muška. Od roku 2014 jsem členem dozorčí komise ÚSMP.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Muškaření a přívlač. 
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Jizera. 
7.) Který druh ryby máš nejraději? Baví mne všechny.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Trápí mne ubývající členská základna. Rád bych v Praze soustředil muškařskou komunitu, pomohl prosadit lepší podmínky pro tento druh sportovního rybolovu, a tak přitáhl mladé rybáře do kroužků či zájmových klubů.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1943 v Praze.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu v Praze.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu?  V roce 1975 jsem vstoupil do MO ČRS Dobříš.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Ve své MO ČRS člen výboru a člen dozorčí komise. V ÚSMP jsem členem dozorčí komise.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Nejvíce lovím na položenou.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Upřednostňuji údolní nádrž Orlík.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Mezi mé oblíbené druhy ryb patří okoun, kapr a amur.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1942 v Benešově u Prahy.
2.) Kde a co jsi studoval? V Benešově jsem absolvoval gymnasium, následně jsem absolvoval Přírodovědeckou fakultu v Praze. Dálkově jsem potom udělal doktorát z ichtyologie a deset dnů před obhajobou práce jsem odstoupil z kandidatury.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Do svazu jsem poprvé vstoupil v roce 1952 v Benešově. Členství jsem přerušil v roce 1959 a znovu vstoupil v roce 1973. Nyní jsem členem MO ČRS Praha 5 – Smíchov.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Od roku 1973 jsem ve výboru MO ČRS Benešov zastával funkci referenta pro mládež. Po dvou letech jsem se zde stal pstruhovým hospodářem a tuto funkci vykonával 13 let až do svého přestupu do MO ČRS Smíchov. Něco přes rok jsem byl předsedou odboru čistoty vody na ústředí ČRS. Dnes jsem vedoucím OČVŽP na ÚSMP, kde současně zastávám funkci místopředsedy ÚSMP.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Nejraději mám pstruhovou přívlač a následně muškařinu. To ovšem neznamená, že sporadicky nezajdu na plavanou nebo dokonce i na položenou.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Mé nejoblíbenější revíry z mládí fakticky byly zlikvidovány hydrologickými anomáliemi a vydrou. Z hlediska návštěvnosti lovím v současné době nejčastěji na Radotínském potoce a také jezdím na Božkov u Mnichovic.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Jako pstruhař se samozřejmě vidím v ustupujícím pstruhovi obecném. Samozřejmě ctím i ostatní salmonidy a z hlediska mlsnosti nedám dopustit na okouna.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Mým, nejspíš za mého života nesplnitelným přáním je, aby se obnovil historicky daný hydrologický režim našich vodotečí tak, aby v něm opět mohli plavat pstruzi, lipani a ostatní ryby, které ještě v mých 50 létech byly samozřejmostí. Trápí mne, že péče státu o toky, jako významné přírodní prvky je silně formální, že ochrana přírody místo ochrany ekosystémů jako takových prosazuje ekoteror. Dál mi vadí, že mnozí rybáři se chovají k loveným a vraceným rybám způsobem, který je stejně v krátké době odsoudí k úhynu. A osobně bych chtěl změnit přístup ústředních orgánů státní správy k problematice rybolovu v provázanosti na ochranu přírody tak, aby vydry, volavky, kormoráni, minkové a podobně nebyly zásadním faktorem omezujícím výskyt kdysi běžných ryb v našich vodách. A byl bych rád, kdyby ústřední orgán státní správy rybářství bral tuto činnost jako službu veřejnosti, jak je dáno správním řádem.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1947 v Praze.
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Odborné učiliště stavební v Praze.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Od roku 1983 jsem členem místní organizace Praha 3 – Žižkov II.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel?  V roce 1983 jsem se stal členem odboru pstruhových vod naší pražské územní organizace a od roku 2020 zastávám funkci vedoucího tohoto odboru.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Na položenou.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Nemám vyhraněný revír.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Kapr,candát.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1946 v Praze.
2.) Kde a co jsi studoval? po ZDŠ v Praze jsem absolvoval učiliště AZNP ve Vrchlabí.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu a kde jsi organizován nyní? V roce 1956 jsem vstoupil do místní organizace ČRS v Praze 7, kde jsem členem dodnes.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Od roku 1969 jsem vedoucím sportovního odboru MO ČRS Praha 7 a od roku 1976 vedoucím odboru rybolovné techniky Územního svazu města Prahy a členem odboru RT Rady ČRS. V letech 1992 – 1997 jsem zastával funkci předsedy odboru rybolovné techniky Rady ČRS.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Při svých výjezdech za hranice našeho státu nejraději lovím chobotnice ve Středozemním moři.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Nejoblíbenější rybářský revír se mi špatně vybírá, protože všechny vody jsou krásné. Možná bych trochu upřednostnil Vltavu. 
7.) Který druh ryby máš nejraději? Mlíčáka podoustve říční.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Stále se nemohu smířit s odtržením Jižní Moravy od Českého rybářského svazu a také s vyčleněním jihočeských pstruhových revírů z celosvazového rybolovu. Do budoucna si přeji, aby Územní svaz města Prahy i nadále podporoval svoji rybolovnou techniku tak skvěle jak to dělá nyní.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v roce 1976 v Berouně.
2.) Kde a co jsi studoval? Střední školu jsem ukončil maturitou na berounském gymnáziu.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu?  V roce 1986 jsem se stal jako 10-ti letý stal členem MO Beroun a od roku 2009 do současnosti jsem členem MO ČRS Praha 10 – Vinohrady.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? Od roku 2020 jsem vedoucím odboru mládeže MO ČRS Praha 10 – Vinohrady a také vedoucím sekce muška odboru lovu ryb udicí ÚSMP.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Pouze lov na umělou mušku.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír?  Horní Vltava, Vltava 28, Vltava 29P, Jizera 11, Svratka 9-10, Sázava 11P-12P.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Lipan podhorní a pstruh obecný.
8.) Jaká jsou tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Rozšířit juniorskou muškařskou základnu v ÚSMP a zajistit dětem dostupné podmínky pro lov na umělou mušku. Ve spolupráci s ostatními nejen muškaři bych se chtěl pokusit o návrat pstruha obecného do nádherné pstruhové řeky Sázavy – Stvořidla, spadající pod ÚSMP. Rád bych, abymuškaři místních organizací pod ÚSMP spolu opět začali spolupracovat.

1.) V kterém roce a kde ses narodila? Narodila jsem se v roce 1975 v Praze.
2.) Kde a co jsi studovala? Gymnázium Oty Pavla v Radotíně, Vyšší odbornou školu managementu.
3.) Kdy a kde jsi vstoupila do Českého rybářského svazu? Roku 1990 jsem vstoupila do MO ČRS Praha 5 – Smíchov.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošla? Hospodář MO Praha 5 – Velká Chuchle, předseda odboru LRU plavaná Rady Českého rybářského svazu a vedoucí sekce plavaná odboru LRU Územního svazu města Prahy.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Samozřejmě plavanou.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Velmi ráda lovím na Berounce 2.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Nejen pro svou bojovnost to u mne vyhrála Parma obecná.

1.) V kterém roce a kde ses narodil? Narodil jsem se v Českých Budějovicích v roce 1960
2.) Kde a co jsi studoval? Vystudoval jsem Rybářské odborné učiliště v Třeboni a Střední zemědělskou technickou školu ve Středoklukách u Prahy.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? Do ČRS jsem vstoupil v roce 1970 v MO Týn nad Vltavou.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel? V MO ČRS Praha 8 – Kobylisy jsem předsedou DK, zastávám funkci předsedy sekce feeder při ÚSMP ČRS a jsem místopředseda celorepublikové feederové sekce SO LRU plavaná.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Preferuji lov na feeder a přívlačí.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír?  Lužnice 2.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Parma obecná.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Přáním je, aby se ještě více zlepšila čistota našich toků. Mrzí mě nepořádek okolo vody (PET lahve, igelity a pod.) Zpřísnil bych postihy za úmyslně špatné a nešetrné chování vůči rybám.

1.) V kterém roce a kde ses narodil?  Narodil jsem se v roce 1973 v Aši.
2.) Kde a co jsi studoval?  Vystudoval jsem střední ekonomickou školu v Praze.
3.) Kdy a kde jsi vstoupil do Českého rybářského svazu? V roce 1980 jsem se stal členem Místní organizace Praha 9 – Čakovice.
4.) Jakými funkcemi nebo pracovním zařazením jsi u svazu prošel?  Od roku 2011 pracuji jako krajský zástupce odboru LRU sekce přívlač.
5.) Jaký způsob rybolovu preferuješ? Od roku 2005 aktivně závodím v přívlači, tudíž přívlač. Velmi rád jdu také muškařit a z jara chodím na plavanou boloňskou metodou.
6.) Tvůj nejoblíbenější rybářský revír? Vzhledem k dostupnosti je to řeka Labe.
7.) Který druh ryby máš nejraději? Nejraději lovím okouny.
8.) Jaká jsou Tvá přání v oblasti sportovního rybolovu, co Tě trápí, co bys rád zachoval a co změnil – popřípadě jak? Chtěl bych prodloužit lovnou sezonu přívlače.

Přihlášení

do uživatelského účtu