RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Mapa revírů -

Mimopstruhové revíry

401 001 BEROUNKA 1 (H)          10 km     55 ha
GPS Z: 49°5941.547N, 14°241.742E, K: 49°5623.2N, 14°1926.262E
Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k jezu v Mokropsech včetně přilehlých tůní. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní. Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno.
Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně.
Součástí revíru je potok Švarcava, který je chovný – lov ryb zakázán. Radotínský potok je samostatným revírem.
 
K revíru patří:
1. Tůň Pískovna   (v ulici Šárova kolo)     v k.ú. Radotín     0,25 ha
GPS 49°599.017N, 14°2255.808E
Vnadění a používání krmítek je na tůni Pískovna zakázáno.

 

401 002  BEROUNKA 2 (H)          13 km     80 ha
GPS Z: 49°5623.232N, 14°1926.236E, K: 49°5537.828N, 14°1110.791E

Přítok Vltavy. Od jezu v Mokropsech až k jezu v Karlštejně – Klučicích včetně přilehlých tůní. Součástí revíru je úsek Svinařského potoka (GPS Z: 49°55’14.432″N, 14°12’53.918″E, K: 49°55’11.002″N, 14°12’51.918″E) od soutoku s Berounkou až k železničnímu nadjezdu v obci Zadní Třebaň (cca 100 m proti proudu potoka).

Na ostrově pod jezem v Karlštejně-Klučicích platí zákaz lovu ryb z pravého břehu ostrova (po proudu), tzn. ze břehu přilehlého k odpadní strouze z MVE. Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím k řece (levý břeh ostrova po proudu).
Při lovu na bójku jsou povoleny pouze bójky, které jsou pevnou součástí udice. Používání trhacích bójek je zakázáno. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno vyjma tůní.
Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně.
 
Součástí revíru jsou potoky Karlický, Všenorský, Moklický (Babský) a Kluček, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Svinařský potok je samostatným revírem.
Upozornění : Pravý břeh nad jezem v Mokropsech v délce cca 800 m je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně sdělována tabulemi umísťovanými v tomto úseku.
 
K revíru patří :
1. Dolní tůň Všenory          v k.ú. Všenory     1,0 ha
GPS 49°5622.459N, 14°1918.496E
2. Horní tůň Všenory          v k.ú. Všenory     0,9 ha 
GPS 49°5622.205N, 14°1911.225E

401 003 BOJOVSKÝ POTOK 2     0,5 ha
 
Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:
1. Ve Štítku     v k.ú. Mníšek     0,2 ha  –  mimo provoz
GPS 49°533.137N, 14°169.032E
2. Pod Skalkou     v k.ú. Mníšek     0,3 ha   

GPS 49°5236.762N, 14°1539.442E

401 004  BOTIČ 1          33 km     5,6 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GPS Z: 50°356.53N, 14°2524.832E, K: 50°240.657N, 14°3142.759E                                                                                                                                                                                                                      Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k pramenům.  Součástí revíru jsou všechny přítoky, včetně potoků Košíkovského, Osnického, Dobřejovického(Chomutovického), Jesenického a Dobré vody, které jsou CHRO. V CHRO je lov ryb udicí zakázán. Nádrže v Průhonickém parku a ostatní nádrže na povodí nejsou součástí revíru. ÚN Hostivař a Pitkovický potok jsou samostatnými revíry.

K revíru patří:
1. Rybník Pančák          v k.ú.  Jesenice     1,6 ha

GPS 49°5825.092N, 14°3047.948E

 

 

401 005 BOTIČ 2 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ HOSTIVAŘ          30 ha
GPS 50°235.667N, 14°3150.023E
Přítok Vltavy. Od hráze ÚN Hostivař až k jízku na Botiči nad  silničním mostem přes Botič v městské části Praha 15 – Petrovice.
Přísný zákaz používání krmítek či vnadění a zákaz znečišťování celého prostoru nádrže. Lov ryb je zakázán z hráze a 50 m na pravém břehu od tělesa hráze, v úseku oploceného prostoru na levém břehu nádrže a v horní části nádrže od tabulí až k silničnímu mostu přes Botič v obci Petrovice. Lov ryb je dále zakázán z příčné zdi oddělující horní část nádrže a z ostrůvků v trdlišti.Zavážení nástrah je zakázáno. Lov přívlačí je povolen od 1.9. do 31.12.

401 006 KOCÁBA 1 A          5,5  ha
 
Přítok Vltavy. Revír tvoří nádrže:
1. Hořčička          k.ú.  Dlouhá Lhota     1,6 ha
GPS 49°4311.862N, 14°638.697E
2. Nádrž v Libčicích          Libčice     0,5 ha 
GPS 49°4511.264N, 14°1833.156E              
3. Rybník Splavěcí          k.ú.  Ouběnice     0,9 ha
GPS 49°4243.194N, 14°942.946E
4. Nádrž Pleš          Nová Ves pod Pleší     0,5 ha
GPS 49°4952.144N, 14°1717.938E
5. Rybník Nebeský          Mokrá Vrata     1,0 ha 
GPS 49°4733.566N, 14°1540.933E               
6. Rybník Sudovice          Sudovice     1,0 ha

GPS 49°475.021N, 14°1833.901E

401 029 LABE 20 (H)          9 km     47,7 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GPS Z: 50°1036.991N, 14°4938.377E, K: 50°107.303N, 14°5623.922                                                                                                                                                                                                               Od jezu elektrárny v Lysé nad Labem až k jezu elektrárny v Hradištku, mimo Vlkavu (Farský potok), jež je samostatným revírem.                                                                  Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.

Upozornění: Levý břeh pod obcí Hradištko v osadě Kersko „U Kamene“ v délce cca 200 m je využíván k pořádání sportovních akcí ČRS ÚSMP. Žádáme proto o respektování občasných omezení, která jsou v průběhu roku aktuálně sdělována tabulemi umisťovanými v tomto úseku.

Upozornění: Na základě povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j.: 28551/2019-MZE-16232  ze dne 22.5. 2019) je      v celém revíru povolen lov v období od 16. 6. do  30. 9. i v době od 0.00 hod. do 4.00 hodin. V období od 1.9. do 30.9. v době od 0:00 do 4:00 hod.  je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :                                                                                                                                                                                                                            1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu ( od 16.6. do do 30.9. v době od 00:00 do 04:00 hod.) osvětlit místo lovu      umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.                                                                                                                          2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.                                                                                                                                                                                                                          3) Osoba provádějící lov ryb  z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

 

 

 

401 032 LABE 20 A          41,9 ha
 
Revír tvoří nádrže:
2. Jezero pod Ostrou          Ostrá     3,0 ha                                       
GPS 50°1039.359N, 14°545.257E
3. Stará Ostrá          Ostrá     2,0 ha                               
GPS Z: 50°1018.877N, 14°5325.499E, K: 50°1028.728N, 14°5352.978E
4. Doubka          Ostrá – Lysá nad Labem     21,0 ha
GPS 50°1035.016N, 14°5251.783E
5. Semická I.          Semice     2,0 ha                                                                                                                                                                                                                                   GPS 50°1013.651N, 14°5156.132E
6. Semická II.          Semice     3,0 ha                                        
 GPS 50°1014.79N, 14°5237.492E
7. V Haníně          Semice     0,2 ha – mimo provoz                            
 GPS 50°1023.612N, 14°5132.839E
8. Pod Hynkova          Hradištko     0,7 ha
(GPS 50°102.745N, 14°5623.26E)

   – na nádrži je označeno místo vhodné pro handicapované rybáře.

 

Zavážení nástrah a návnad jakýmkoli způsobem (včetně plavání), s výjimkou zavážení bójky určené k lovu sumce velkého na podrevírech Jezero pod Ostrou (2) a Doubka (4), je zakázáno. Lov ryb z ostrůvků zakázán.
Na podrevírech Jezero pod Ostrou (2) a Doubka (4) je zakázáno vnadění a používání krmítek. V kempu na Jezeru pod Ostrou (podrevír 2) dále platí celoroční zákaz lovu ryb v prostoru rákosin. Ve vymezené části kempu (vyznačeno tabulemi) je lov ryb zakázán v době od 1. 5. do 31. 8.
Na všech nádržích je osoba provádějící lov povinna uloveného kapra od 70 cm délky (včetně) bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.
V katastru obce Ostrá, okres Nymburk je v období od 1. 4. do 30. 11. běžného roku zakázáno kempování v obytných přívěsech, obytných vozech a stanování na březích Jezera pod Ostrou a tůně Doubka. (Vyhláška obce Ostrá č. 1/2011).
401 007 MRATÍNSKÝ POTOK 1          15 km     8,5 ha
Přítok Labe. Od soutoku s Líbeznickým potokem v obci Mratín až k pramenům, se všemi přítoky.
 
K revíru patří nádrže:
1. Nádrž v Hovorčovicích          v k.ú.  Hovorčovice     2,0 ha
GPS 50°1051.063N, 14°3118.638E
2. Zámecký rybník          Praha 9-Čakovice     3,0 ha
GPS 50°918.942N, 14°3119.192E

3. Cukrovarský rybník          Praha 9-Čakovice     3,0 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GPS 50°914.602N,14°3053.408                                                                                                                                                                                                                                                          Na Cukrovarském rybníku je zakázán lov ryb z ostrůvku včetně přístupové cesty na ostrůvek (vyznačeno tabulí).

401 008 ROKYTKA 1          20 km     21,8 ha

GPS Z: 50°627.611N, 14°281.556E, K: 50°250.59N, 14°3752.008E                                                                                                                                                                                                                            Přítok Vltavy. Od ústí do Vltavy až k hrázi rybníka U svaté Markéty pod obcí Královice včetně průtočných tůní v k. ú. Hostavice (Čihadla) a na potoce Říčanka až k hrázi rybníka Podleský v Uhříněvsi.

K revíru patří nádrže:

1. Kyjský rybník          v k.ú.  Praha 9 – Kyje     14,5 ha

GPS 50°557.349N, 14°3252.358E
 – zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi z důvodu ochrany vodního ptactva
 – na rybníku jsou označená místa vhodná pro handicapované rybáře
 – zákaz krmení, vnadění a používání krmítek.
2. Pískovna          Praha 9 – Hostavice     2,0 ha
GPS 50°542.674N, 14°3413.505E
– lov ryb v celém podrevíru je dočasně zakázán z důvodu ochrany přírodní památky po rekonstrukci
3. Koupaliště          Praha 9 – Xaverov     2,0 ha
GPS 50°556.049N, 14°3638.957E
– zákaz lovu ryb z hráze
4. Na Placinách          Praha 9 – Klánovice     1,4 ha
GPS 50°541.807N, 14°390.227E
– zákaz lovu ryb v trdlišti
5. Požární nádrž          Praha 9 – Újezd nad Lesy     1,0 ha
GPS 50°448.75N, 14°3826.788E
– zákaz lovu ryb z hráze a protilehlého břehu,
– zákaz lovu ryb z úseků břehů vyznačených tabulemi z důvodu ochrany vodního ptactva
– zákaz lovu ryb v trdlišti
– na nádrži je označené místo vhodné pro handicapované rybáře
6. Nádrž Aloisov          Praha 9 – Černý most     0,5 ha
GPS 50°616.833N, 14°3349.69E
– zákaz lovu ryb z hráze,
– zákaz lovu ryb v horní části nádrže ( vyznačeno tabulemi ) z důvodu ochrany vodního ptactva
7. Požární rybník          Praha 9 – Běchovice     0,4 ha
GPS 50°456.873N, 14°3659.387E
– celoroční zákaz vnadění a používání krmítek.
 
Lov ryb je zakázán pod rybníkem Velký v Dolních Počernicích, který je chovným rybníkem až k soutoku obtokové strouhy
a odtokové struh v parku a nad rybníkem Velký až k soutoklu s Běchovickým potokem.
Součástí revíru jsou potoky Hostavický (Štěrboholský), Svépravický (Chvalka), Běchovický (Blatovský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.
401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1          20 km     3,5 ha
GPS Z: 50°538.958N, 14°1927.435E, K: 50°621.692N, 14°2111.599E

Přítok Vltavy. Od soutoku s Vltavou až k pramenům. Lovnou část tvoří Šárecký potok od ústí do Vltavy v Praze 6 – Podbabě až k jeho vyústění z ÚN Džbán a Litovický potok od jeho zaústění do ÚN Džbán až k hrázi RN Jiviny. Litovický potok od jeho zaústění do RN Jiviny až k pramenům a všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. ÚN Džbán je samostatným revírem.

401 013 ŠÁRECKÝ POTOK 2 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ DŽBÁN          15 ha

GPS 50°539.168N, 14°1927.294E                                                                                                                                                                                                                                                          Přítok Vltavy. Revír tvoří ÚN Džbán – koupaliště v Praze 6-Vokovicích. Lov ryb je povolen pouze na levém břehu nádrže od přítoku až k železnému sloupku s hraniční tabulí. Zákaz vnadění, používání krmítek a znečišťování celého prostoru nádrže. Zavážení nástrah zakázáno.

401 009 SÁZAVA 1 (H)          12 km     49,3 ha

GPS Z: 49°5232.77N, 14°259.485E, K: 49°5112.602N, 14°3256.045E                                                                                                                                                                                                             Přítok Vltavy. Od dolní špičky ostrova v Pikovicích (vyznačeno tabulemi) až k jezu elektrárny v Krhanicích.                                                                                                      Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.                                                                                                                                                                                                                  Součástí revíru jsou potoky Chotouňský, Břežanský, Palečnický, Vlčín a Skalský, které jsou chovné – lov ryb zakázán.                                                                                        Na hlavním toku je míra štiky stanovena na 50 cm a parma obecná je celoročně hájena.

 K revíru patří:

1. Rybník Turyň II          v k.ú. Pohoří     0,3 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       GPS 49°5254.585N, 14°3045.035E

401 010 SÁZAVA 4   (H)          13 km     60 ha

GPS Z: 49°5222.181N, 14°4534.931E, K: 49°5238.365N, 14°5357.441E                                                                                                                                                                                                          Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Poddubí u Hvězdonic až k jezu mlýna Sázava – Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě).                                                           Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen.                                                                                                                                              Součástí revíru jsou potoky Vejborka, Seradovský, Vodslivský (Růženínský), Bělčický, Drhlavský (Vranovský) a Dojetřický, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Vlkánčický (Nučický) potok je samostatným revírem.

401 011 SÁZAVA 5 (H)          13 km     50 ha
GPS Z: 49°5238.446N, 14°5357.316E, K: 49°5058.532N, 14°576.311E
Přítok Vltavy. Od jezu mlýna Sázava-Černé Budy v Sázavě (jez pod klášterem v Sázavě) až k jezu mlýna v Ledečku.Ve strouze skláren Kavalier v Sázavě je lov ryb zakázán. Na ostrově pod jezem v osadě Budín – k. ú. Samopše – platí zákaz lovu ryb v mlýnském odpadu (strouze). Rybáři jsou oprávněni vstupovat na pozemky ostrova pouze v cca 3 m pruhu přiléhajícím k řece.

Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen.                                                                                                                                             Součástí revíru je Úžický (Talmberský) potok, který je chovný – lov ryb zakázán.

Upozornění: Na základě povolené vyjímky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j. 28569/2019-MZE-16232 ze dne 22.5.2019) je v celém revíru povolen lov v období od 16.6. do 30.9. i v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

V období od 1.9. do 30.9. v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :                                                                                                                                                                                                                            1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu ( od 16.6. do 30.9. v době od 00:00  do 04:00 hod.) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.                                                                                                                                          2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.
3) Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

401 025 SÁZAVA 11 (H)          13,7 km     17 ha
GPS Z: 49°4229.094N, 15°1147.729E, K: 49°4040.819N, 15°1833.253E                                                                                                                                                                                                               Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Chřenovicích až k Matlaškám u Vilémovic. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno. Lov mníka jednovousého povolen.
Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.
401 026 SÁZAVA 12  (H)          10 km     19 ha

GPS Z: 49°3929.902N, 15°2120.861E, K: 49°3845.227N, 15°2738.902E                                                                                                                                                                                                          Přítok Vltavy. Od jezu papírny ve Smrčné až k jezu továrny v Dobré nad Sázavou v k. ú. Nová Ves. Lov mníka jednovousého povolen.Přítoky Pstružný potok a Malá Sázava (Sázavka) do revíru nepatří.                                                                                                                                                                                                                                  Lov ryb zakázán (CHRO):                                                                                                                                                                                                                                                       – v areálu továrny v Dobré nad Sázavou z levého břehu Sázavy                                                                                                                                                                                      – ve Světlé nad Sázavou v úseku nad jezem – v délce cca 250 m (pravý břeh – vyznačeno tabulemi) a od plotu Šindelářovy zahrady až k tělesu jezu v délce                 cca 100 m (pravý břeh – vyznačeno tabulemi)                                                                                                                                                                                                                     – ve Světlé nad Sázavou od tělesa jezu až k brodu (podjezí) na obou březích v délce cca 300 m – vyznačeno tabulemi.

K revíru patří nádrže v zámeckém parku:
1. Horní rybník a Dolní rybník          v k.ú. Světlá nad Sázavou     1,5 ha

GPS 49°3944.471N, 15°2437.285E) a (GPS 49°3953.554N, 15°2432.647E                                                                                                                                                                                                                   2. Rybník Bohušický          Světlá nad Sázavou     0,75 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                GPS 49°4029.133N, 15°2416.156E                                                                                                                                                                                                                                                              Na obou podrevírech (1 a 2) je omezen sportovní lov ryb pouze na 2 docházky v týdnu dohromady, tzn., že v jednom týdnu lze uskutečnit max. 2 docházky na jednom z nich nebo po jedné docházce na obou. Na rybníku Bohušický je vnadění a krmení celoročně zakázáno.

401 027 SÁZAVKA 1          5,7 km     2 ha

GPS Z: 49°409.314N, 15°2439.889E, K: 49°4140.076N, 15°2520.388E                                                                                                                                                                                                            Přítok Sázavy. Od vtoku do Sázavy ve Světlé nad Sázavou až k objektu skláren Caesar Crystal Josefodol v k.ú. Horní Bohušice. V uzavřeném objektu skláren Caesar Crystal Josefodol je lov ryb zakázán (vyznačeno tabulemi). Dále revír tvoří úsek Sázavky od železničního mostu v k.ú. Sázavka až k jezu mlýna v Leštině u Světlé (GPS Z: 49°4430.461N, 15°2344.209E, K: 49°4514.354N, 15°2357.886E). Přítoky do revíru nepatří.

401 014 VINOŘSKÝ POTOK          11,5 km     2,5 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                           GPS Z: 50°1046.466N, 14°3812.347E, K: 50°759.775N, 14°333.949E                                                                                                                                                                                                                   Přítok Labe. Od konce vzdutí Hrušovského rybníka na ř. km 2,5 až k pramenům se všemi přítoky.

K revíru patří nádrže:                                                                                                                                                                                                                                                            1. Ctěnická nádrž          v k.ú.  Vinoř    1,0 ha                                                                                                                                                                                                                   GPS 50°91.027N, 14°341.658E
401 015 VLTAVA 3 (H)          10 km     70 ha                                                                                                                                                                                                                     GPS Z: 50°1238.064N, 14°2122.03E, K: 50°109.961N, 14°247.476E                                                                                                                                                                                                                    Přítok Labe. Od jezu v Dolanech až k jezu v Roztokách (Klecánkách) s přilehlými tůněmi (GPS 50°1027.087N, 14°213.032E). Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno kromě tůní. Uloveného kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven. Součástí revíru jsou potoky Podmoráňský, Přemyšlenský a Máslovický (Vodochodský), které jsou chovné – lov ryb zakázán.
401 016 VLTAVA 4 (H)          9 km     85 ha

GPS Z: 50°109.865N, 14°247.552E, K: 50°643.027N, 14°2539.5E                                                                                                                                                                                                                 Přítok Labe. Od jezu v Roztokách až k jezu v Praze-Troji včetně plavebního kanálu Troja–Podbaba (GPS Z: 50°717.885N, 14°2341.846E, K: 50°639.663N, 14°2546.689E) a přilehlých tůní. Zavážení nástrah a lov z plavidel je povolen kromě tůní (GPS 50°923.644N, 14°248.060E). Na Císařském ostrově je v úseku od panelového sjezdu pod jezem V Praze-Troji (cca 100 m od podélné osy jezu) až k tělesu trojského jezu lov ryb z levého břehu zakázán. Uloveného kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven. Součástí revíru jsou potoky Čimický a Drahanský, které jsou chovné – lov ryb zakázán. Šárecký a Únětický potok jsou samostatnými revíry.

K revíru patří:

1. Vodní nádrž Brnky          v k.ú. Brnky     0,6 ha                                                                                                                                                                                         (pravostranná tůň nad jezem v Roztokách – Klecánkách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GPS 50°923.644N, 14°248.060E                                                                                                                                                                                                                                                            2. Malá říčka ve Stromovce          Praha 7-Bubeneč     1,7 ha                                                                                                                                                                                                                                                                               GPS 50°637.793N, 14°2446.634E                                                                                                                                                                                                                                                            

Na hlavním toku (včetně plavebního kanálu Troja–Podbaba a přilehlých tůní) opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.

401 017 VLTAVA 5(H)          9 km     170 ha
GPS Z: 50°643.043N, 14°2539.5E, K: 50°434.158N, 14°2440.509E
Přítok Labe. Od jezu v Praze-Troji až k jezu u Jiráskova mostu v Praze.
Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.Hájení perlína ostrobřichého, jelce proudníka, cejna velkého a plotice obecné v době od 16.3. do 31.5. se kromě hlavního toku vztahuje rovněž na všechna slepá ramena řeky Vltavy (Libeň, Holešovice). Lov ryb je zakázán v Čertovce v celé délce.
Uloveného kapra nad 70 cm (včetně) je v celém revíru osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven. 
Rokytka je samostatným revírem.

401 018 VLTAVA 6 (H)          9,5 km     122 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          GPS Z: 50°433.979N, 14°2440.486E, K: 49°5942.496N, 14°243.589E                                                                                                                                                                                                                Přítok Labe. Od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k soutoku Vltavy s Berounkou. Lov z plavidel a zavážení nástrah na hlavním toku povoleno. Ve Smíchovském přístavu je lov ryb zakázán. Kapra od 70 cm délky (včetně) uloveného v úseku od jezu u Jiráskova mostu v Praze až k jezu v Praze 4 – Modřanech je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven.                                                                             V úseku od jezu v Praze 4 – Modřanech až po soutok Vltavy s Berounkou je celoročně hájena parma obecná a úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně.                                                                                                                                                                                                                                            Součástí revíru jsou potoky Prokopský, Dalejský, Libušský, Písnický, Lhotecký, Zátišský, Kunratický a Motolský, které jsou chovné – lov ryb zakázán.                         Botič je samostatným revírem.

K revíru patří: 
1. SN II. (Nepomucký)          v k.ú.  Praha 5 – Stodůlky     2 ha                                                                                                                                                                                        GPS 50°250.855N, 14°2023.498E

Na nádrži je označené místo vhodné pro handicapované rybáře.

Upozornění: Na základě povolené vyjímky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu (Rozhodnutí MZe, č. j. 28515/2019-MZE-16232 ze dne 22.5.2019) je v úseku od jezu u Jiráskova mostu až k soutoku Vltavy s Berounkou povolen lov v období od 16.6. do 30.9. i v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin.

V období od 1.9. do 30.9. v době od 0:00 hod. do 4:00 hodin je povolen lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce minimálně 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena komponenty živočišného původu.

Osoba provádějící lov ryb je povinna :                                                                                                                                                                                                                            1)   Při lovu ryb v době povolené výjimky ze zákazu lovit ryby mimo denní dobu lovu ( od 16.6. do 30.9. v době od 00:00  do 04:00 hod.) osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.                                                                                                                                          2)   V případě pokračování lovu po 24. hodině zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu ( Evidence docházek a úlovků ) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.                                                                                                                                                                                                                         3)   Osoba provádějící lov ryb z plavidla je povinna respektovat ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (Pravidla plavebního provozu), a to zejména ta ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci plujících a stojících malých plavidel.

 

401 030 VLTAVA 7  (H)                                                              9 km 80 ha                                                                                                                                                                                                                                                                               GPS Z: 49°5940.103N, 14°244.321E, K: 49°5618.009N, 14°2229.199E
Přítok Labe. Od soutoku Vltavy s Berounkou až k tělesu hráze ÚN Vrané nad Vltavou. 
Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku se smí chytat od 16. 6. do 31. 12. Na revíru platí doby hájení podle Rybářského řádu pouze u pstruha obecného a hlavatky obecné. U všech ostatních druhově hájených ryb doby hájení dle Rybářského řádu neplatí, platí však zákaz přivlastňování těchto ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky (Rozhodnutí MZe č. j.: 23.273/2004-16.230 ze dne 11. 6. 2004). 
Nejmenší lovná míra štiky obecné je stanovena na 50 cm. Parma obecná je celoročně hájena, úlovek podoustve říční a ostroretky stěhovavé je omezen na 2 kusy denně. Lov z plavidel a zavážení nástrah povoleno.
Lov mníka jednovousého povolen.
Součástí revíru jsou potoky Zvolský, Jarovský, Břežanský a Cholupický, které jsou chovné – lov ryb zakázán.
 
Na tomto revíru opravňuje k lovu ryb jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS, Územního svazu města Prahy.
401 019 VLTAVA 7 A           2 ha
Přítok Vltavy, Labe.
Revír tvoří:

levostranné tůně Malá řeka  (GPS 49°5841.276N,14°2346.65E) a Židovka (GPS 49°5850.994N,14°2347.482E)  a pravostranné tůně (GPS 49°5937.976N, 14°247.738E a 49°59.17.621N,14°246.798E)                       Zákaz brodění a lovu z vody, lov ryb povolen pouze ze břehu. Na spodní části Malé řeky (vyznačeno tabulemi) je zakázán lov ryb v období od 15. 4. do 15. 6.   Součástí revíru je potok Lipanský, který je chovný – lov ryb zakázán.                                                                                                                                                                           Z důvodu výskytu těžkých kovů a ropných uhlovodíků v sedimentech pravostranných tůní pod soutokem Vltavy s Berounkou(GPS 49°5937.976N, 14°247.738E) (přibližně pod modřanským cukrovarem) se nedoporučuje konzumace ryb ulovených v těchto tůních.

401 020 VLTAVA 8 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ VRANÉ NAD VLTAVOU          10 km     130 ha                                                                                                                                                  GPS Z: 49°5617.879N, 14°2229.05E, K: 49°5140.536N, 14°2349.092E                                                                                                                                                                                                         Přítok Labe. Od tělesa hráze ÚN Vrané nad Vltavou až k ochrannému přístavu ve Šlemíně (1 km od mostu ve Štěchovicích po proudu řeky – vyznačeno tabulemi). Součástí revíru je úsek Sázavy (GPS Z : 49°53