RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Podpora populace pstruhů obecných na Radotínském potoce

V sobotu 8. května proběhla na pražském pstruhovém revíru č. 403 006, Radotínský potok 1, brigáda pořádaná MO ČRS Praha 5 – Radotín ve spolupráci s Městskou částí Praha 16 – Radotín a Povodím Vltavy, s. p. Akce se zúčastnilo celkem 7 statečných (členů ČRS). V místních částech Cikánka, Lomy a V Sudech bylo v korytě potoka a na březích posbíráno celkem 25 velkých pytlů odpadků, které tvořily hlavně PET lahve, plastové sáčky a sklo. Dále byl odnesen také objemný odpad, jako lednice, kari síť, pneumatiky, kabely, televize a sedačky. Městská část Praha 16 – Radotín zajistila igelitové pytle na odpad, rukavice a nakonec i odvoz a ekologickou likvidaci sebraného odpadu, za což jí patří naše upřímné poděkování.

Po vyčištění koryta a břehů potoka byly v uvedeném prostoru zahájeny práce na zlepšení přežití pstruha obecného (budování rybích úkrytů, obnova jízků a tůněk). Věříme, že podobné akce mají hluboký smysl na všech pstruhových tocích a mohou výrazně zlepšit přežití mladších velikostních kategorií pstruhů v průběhu sezóny, především pak v době letních přísušků. Jestliže nám opravdu záleží na budoucnosti našich původních salmonidů, je zlepšování jejich životního prostředí tou správnou cestou.  

Abychom dále podpořili populaci pstruhů obecných na Radotínském potoce, plánujme na hlavním toku a jeho přítocích instalaci inkubačních schránek s pstružími jikrami. Ryby, které se samy vylíhly přímo v daném toku jsou od počátku odolnější, silnější a zachovávají si všechny potřebné reflexy a proto jsou z pohledu přírodního výběru tím nejlepším, co z hlediska nasazených ryb umíme revíru dát.

text a fota: Ing. Pavel Vrána Ph.D. – zástupce rybářského hospodáře ČRS ÚSMP

Závazná pravidla pro konání členských schůzí, konferencí ÚS a výborů organizačních jednotek ČRS

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021, s účinností od 8. 6. 2021, lze pořádat zasedání orgánu právnické osoby za podmínek, uvedených v článku. Zasedání orgánu právnické osoby se mohou konat ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez

Celý článek

Další zarybnění Doubek kaprem, amurem a štikou

21 hektarová nádrž Doubka u Ostré nad Labem byla dne 25. 5. 2021 opět zarybněna. Zdejší obsádka ryb byla doplněna o další velké kapry a amury společně s vysazením pěkné štičí násady. Při nynějším vyšším stavu vody na hlavním toku Labe je rybolov na tomto starém říčním rameni Doubka podrevíru č.

Celý článek

Rybník Pod Hynkova v Hradištku byl opět napuštěn a zarybněn

Po částečné opravě a opakovaném pročištění napouštěcího potrubí recyklační cisternou byl rybník Pod Hynkova opět napuštěn na plný stav a dne 25. 5. 2021 zarybněn tržními kapry, amury a násadou štiky. Podrevír č. 8, mimopstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy 401 032 Labe 20 A rybník Pod Hynkova je už

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu