RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Nová pravidla lovu ryb na VD Drásov

Zahájení letošní rybářské sezony na rybníku s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 204 VD Drásov bylo v pátek 14. 4. 2023 podpořeno vysazením tržních pstruhů duhových. Od začátku roku 2023 na této nádrži platí nová níže uvedená pravidla lovu ryb. Rybáře a další návštěvníky vodního díla Drásov si dovolujeme upozornit na přísný zákaz parkování vozidel mimo vyhrazené místo, které bylo pro tyto účely poskytnuto OÚ Dubenec – viz obrázková příloha. Tomu, kdo tato nová pravidla lovu ryb včetně nesprávného parkování poruší, bude odebráno oprávnění k lovu ryb na všech rybnících s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy.

Nová pravidla lovu ryb na 401 204 VD Drásov v platnosti od 1. 1. 2023:

401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová a Dubenec u Příbramě   8,3 ha

GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E

Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku nebo její části se smí chytat od 16. 6. do 31.12. Štika obecná není na tomto rybníku s lovem ryb druhově hájena (tzn., že její přivlastňování je povoleno celoročně) a její lovná míra je stanovena na 50 cm. Uloveného pstruha duhového, sivena amerického a pstruha obecného od 50 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody v místě, kde byl uloven.

Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS Územního svazu města Prahy.

Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty (vyznačeno tabulemi). Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně louky pod hrází VD Drásov je zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva platných pro tuto vodní plochu s lovem ryb na udici. Osobu, která tento zákaz poruší, nebude nadále její povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z rybníků s lovem ryb na udici v působnosti ČRS Územního svazu města Prahy od data porušení pravidel až do skončení platnosti povolenky.

text: Zdeněk Mužík

fota: pp. Zdeněk Mužík, Jan Kubera a Antonín Dolejší

Pražští rybáři pečují o candáty, instalovali třecí hnízda na Slapy

Pracovníci Územního svazu města Prahy instalovali umělá třecí hnízda pro candáty na údolní nádrži Slapy. Nádrž přirozeně stárne a vlivem sedimentů se ostnoploutvým rybám postupně zhoršují podmínky pro přirozenou reprodukci. Ne, že by se nám tyto ryby netřely, ale na méně vhodných substrátech klesá procento úspěšně vylíhnutých jiker. Abychom tedy

Celý článek

Upoutávka na květnové číslo časopisu Rybářství

Pokud máte rádi velké ryby, v květnovém čísle časopisu Rybářství si přijdete na své. S železnou pravidelností, opět přesně po roce, přinášíme vyhlášení prestižní soutěže trofejních úlovků Nej! Nej! Nej!, vydáme se také na slovenskou řeku Hron, kde náš dopisovatel Vojtěch Sklenář ulovil nejdelší zdokumentovanou hlavatku v historii, a zapomenout nemůžeme ani na

Celý článek

Žádáme všechny rybáře, aby dbali na správný zápis čísel revírů do povolenky

Vážení příznivci Petrova cechu, na základě zjištěných informací ze zpracování statistiky úlovků za rok 2022 si dovolujeme opětovně upozornit všechny rybáře na správný zápis čísel rybářských revírů. Prosíme rybáře, aby důsledně dbali na správný zápis čísel rybářských revírů, na kterých loví. Jedná se zejména o rybáře, kteří navštěvují revíry více

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu