RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Nová pravidla lovu ryb na VD Drásov

Zahájení letošní rybářské sezony na rybníku s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 204 VD Drásov bylo v pátek 14. 4. 2023 podpořeno vysazením tržních pstruhů duhových. Od začátku roku 2023 na této nádrži platí nová níže uvedená pravidla lovu ryb. Rybáře a další návštěvníky vodního díla Drásov si dovolujeme upozornit na přísný zákaz parkování vozidel mimo vyhrazené místo, které bylo pro tyto účely poskytnuto OÚ Dubenec – viz obrázková příloha. Tomu, kdo tato nová pravidla lovu ryb včetně nesprávného parkování poruší, bude odebráno oprávnění k lovu ryb na všech rybnících s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy.

Nová pravidla lovu ryb na 401 204 VD Drásov v platnosti od 1. 1. 2023:

401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová a Dubenec u Příbramě   8,3 ha

GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E

Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku nebo její části se smí chytat od 16. 6. do 31.12. Štika obecná není na tomto rybníku s lovem ryb druhově hájena (tzn., že její přivlastňování je povoleno celoročně) a její lovná míra je stanovena na 50 cm. Uloveného pstruha duhového, sivena amerického a pstruha obecného od 50 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody v místě, kde byl uloven.

Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS Územního svazu města Prahy.

Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty (vyznačeno tabulemi). Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně louky pod hrází VD Drásov je zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva platných pro tuto vodní plochu s lovem ryb na udici. Osobu, která tento zákaz poruší, nebude nadále její povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z rybníků s lovem ryb na udici v působnosti ČRS Územního svazu města Prahy od data porušení pravidel až do skončení platnosti povolenky.

text: Zdeněk Mužík

fota: pp. Zdeněk Mužík, Jan Kubera a Antonín Dolejší

Upoutávka časopisu Rybářství červen 2024

Červen je tradičně nejoblíbenějším měsícem lovců dravých ryb, protože v půli měsíce končí jejich hájení. Tomu jsme samozřejmě přizpůsobili obsah nejnovějšího Rybářství, ve kterém si můžete počíst o lovu štik nebo candátů. Kromě toho se zaměříme na chytání ve tmě, na rozdíly mezi průběžnými a pevnými splávky nebo na projekt vědců,

Celý článek

Vysazování pstruhů duhových do pražských vod.

Do pstruhových revírů a vybraných mimopstruhových vod ČRS Územního svazu města Prahy byla ve čtvrtek 30. 5. 2024 doplněna rybí obsádka lososovitých ryb. Celkové množství 1 100 kg tržních pstruhů duhových bylo rozděleno stejným dílem do Výmoly, Svinařského, Pitkovického, Únětického a Radotínského potoka, do VD Drásov a Lahovické nádrže. Do celého

Celý článek

Jarní zarybnění pražských revírů v roce 2024

Rozhodující čas pro plnění zarybňovacích plánů je samozřejmě období podzimních výlovů, ale Územní svaz města Prahy se trvale snaží své pražské sportovní vody zarybňovat i na jaře. Více jak dvě třetiny z celkového zarybnění získávají pražští rybáři od externích dodavatelů. Především od produkčních rybářů z Jižních Čech. V letošním roce od konce února

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu