RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Nová pravidla lovu ryb na VD Drásov

Zahájení letošní rybářské sezony na rybníku s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy č. 401 204 VD Drásov bylo v pátek 14. 4. 2023 podpořeno vysazením tržních pstruhů duhových. Od začátku roku 2023 na této nádrži platí nová níže uvedená pravidla lovu ryb. Rybáře a další návštěvníky vodního díla Drásov si dovolujeme upozornit na přísný zákaz parkování vozidel mimo vyhrazené místo, které bylo pro tyto účely poskytnuto OÚ Dubenec – viz obrázková příloha. Tomu, kdo tato nová pravidla lovu ryb včetně nesprávného parkování poruší, bude odebráno oprávnění k lovu ryb na všech rybnících s lovem ryb na udici ČRS Územního svazu města Prahy.

Nová pravidla lovu ryb na 401 204 VD Drásov v platnosti od 1. 1. 2023:

401 204 VODNÍ DÍLO DRÁSOV v k. ú. Drásov u Příbramě, Višňová a Dubenec u Příbramě   8,3 ha

GPS 49°41’51.362″N, 14°6’13.371″E

Lov ryb zakázán z hráze a z věže (vypouštěcí zařízení včetně přístupové lávky). Na nádrži dále platí zákaz vnadění (krmení) a používání krmítek. Přísný zákaz rozdělávání ohňů a znečisťování celého prostoru nádrže. Lov přívlačí povolen celoročně. Na živou či mrtvou rybku nebo její části se smí chytat od 16. 6. do 31.12. Štika obecná není na tomto rybníku s lovem ryb druhově hájena (tzn., že její přivlastňování je povoleno celoročně) a její lovná míra je stanovena na 50 cm. Uloveného pstruha duhového, sivena amerického a pstruha obecného od 50 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody v místě, kde byl uloven.

Na tomto rybníku s lovem ryb opravňuje k lovu jejího držitele mimopstruhová i pstruhová povolenka celorepubliková, celosvazová a územní povolenka ČRS Územního svazu města Prahy.

Parkování vozidel povoleno pouze na parkovišti u přilehlé šachty (vyznačeno tabulemi). Vjezd a parkování vozidel na příjezdové cestě a přilehlých pozemcích včetně louky pod hrází VD Drásov je zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude považováno za porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva platných pro tuto vodní plochu s lovem ryb na udici. Osobu, která tento zákaz poruší, nebude nadále její povolenka opravňovat k lovu ryb na žádném z rybníků s lovem ryb na udici v působnosti ČRS Územního svazu města Prahy od data porušení pravidel až do skončení platnosti povolenky.

text: Zdeněk Mužík

fota: pp. Zdeněk Mužík, Jan Kubera a Antonín Dolejší

Rybářský informační systém (RIS), členské známky a další informace ze zasedání Republikové rady ČRS

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás upozornit na důležité aktuální informace ohledně zaváděného Rybářského informačního systému (RIS), na prvotní vizi řešení úpravy ročního pracovního příspěvku (brigád) a stejně tak na prvotní myšlenku vedoucí ke sjednocení povolenek k lovu ryb.  Dnešní realitou však už je zrušení dosavadní praxe tištění a vylepování

Celý článek

Upoutávka časopisu Rybářství listopad 2023

Rtuť na teploměru klesá, stromy shazují listy a nad vodou se čím dál častěji povaluje mlžný opar. Ideální příležitost vyrazit na dravce, nejlépě s přívlačovým prutem. Pokud podzimní vláčku máte rádi, bude se vám líbit i obsah listopadového Rybářství. Ale podíváme se tradičně i na novinky z ČRS, úspěchy českých sportovců nebo

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu