RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Nové rybníky ČRS Územního svazu města Prahy

    Díky mnohaleté velmi dobré spolupráci s kolegy na pražském magistrátu zajišťuje ČRS Územní svaz města Prahy sportovním rybářům možnost rybolovu na velmi zajímavých rybnících a nádržích na území hlavního města Prahy. Jsou to například údolní nádrže Hostivař (30 ha) a Džbán (15 ha), Libocký rybník (2,7 ha), nádrž Jiviny (9 ha), Olšanský rybník (5 ha), Kyjský rybník (14,5 ha), rybník v Rohožníku (4,5 ha), nádrž Slatina (8,8 ha), rybník Martiňák (5 ha) anebo nedávno získaný a k lovu ryb na udici otevřený Biologický rybník (3,3 ha) v Horních – Počernicích. Všechny vyjmenované vodní plochy byly před krátkou dobou zrevitalizovány a ve své příkladné revitalizační politice pražský magistrát pokračuje neúnavně i nadále. Díky tomu se v Praze každým rokem z bahna a městské suti vynoří nová krásná vodní plocha, kterou pak náš spolek Český rybářský svaz Územní svaz města Prahy má tu čest využívat ať už k rybochovu nebo ke sportovnímu rybolovu.

    Od samotného svého založení v roce 1886 poskytuje pražská sportovní rybářská organizace svým členům možnost rybářského vyžití také za hranicemi velké Prahy. Územní svaz města Prahy má historicky velmi silné členské zázemí jihozápadně od Prahy v povodí říčky Kocáby. Loňským veledůležitým počinem Územního svazu města Prahy bylo uzavření pachtovní smlouvy na 12 rybníků s celkovou výměrou 81 hektarů u města Dobříše. Z těchto dvanácti rybníků jich bylo 20. ledna 2020 převzato 9 a po jarních výlovech (slovení ryb původním majitelem) 2. dubna 2020 ještě zbývající 3. Všechny získané rybníky byly okamžitě uvedeny do řádného provozního stavu, a jak klimatické podmínky dovolily tak byly také co nejrychleji napuštěny.                                                            

O pronájem těchto hodnotných vodních ploch projevilo zájem více subjektů, a proto nebyl tento záměr až do uzavření pachtovní smlouvy nikde šířen. Ale už od konce léta roku 2019 se na převzetí rybníků intenzívně pracovalo. Ve druhé polovině září 2019 bylo na všech předmětných rybnících provedeno místní šetření, pořízena fotodokumentace a podle stavu rybníků a přístupových možnostech byly tyto vodní plochy přiřazeny ke sportovnímu rybolovu nebo k rybochovu.

     K lovu ryb udicí byly z těchto 12 ti rybníků vyčleněny 4 o celkové výměře 43,4 hektarů. Jsou to 401 023 Voznický velký rybník (4,5 ha), (tento rybník měli pražští rybáři pronajatý už od předchozího vlastníka), 401 222 Voznický malý rybník (1,3 ha), 401 224 Sychrovský rybník (19,8 ha) a 401 223 Vackův rybník (17,8 ha). Zbývajících 8 rybníků o celkové výměře 37,6 hektarů slouží k rybochovu. Tímto velmi důležitým aktem se pražská rybářská organizace zařadila v této oblasti mezi významné rybníkáře. Ke stávajícím rybníkům a nádržím v této lokalitě jako jsou například 401 006 podrevír 1 rybník Hořčička (1,6 ha), 401 201 rybník Jankovák (4,8 ha) a 401 204 VD Drásov (8,3 ha) tedy přibylo dalších 81 hektarů vodních ploch. Výrazně se zde rozšířily možnosti sportovního rybolovu nejen pro členy ČRS Územního svazu města Prahy místních organizací Dobříš, Ouběnice, Nový Knín, Milín, Bohutín ale samozřejmě také pro členy všech ostatních pražských organizací a pro členy místních organizací ostatních územních svazů ČRS. Na těchto nových sportovních vodách platí mimopstruhové povolenky ČRS Územního svazu města Prahy, mimopstruhové povolenky celosvazové a celorepublikové. Všechny vyjmenované vodní plochy jsou tak bez místenek otevřeny k rybolovu nejen pražským rybářům ale také všem držitelům mimopstruhových celosvazových a celorepublikových povolenek ze všech MO ČRS a MO MRS.

    O bližších podmínkách výkonu rybářského práva a o zarybňování veškerých vodních ploch v užívání Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy jsou už řadu let průběžně podávány informace na pražských webových stránkách www.rybaripraha.cz.

    Nově propachtované rybníky s lovem ryb na udici si už mnozí sportovní rybáři našli a začali je hojně navštěvovat. Především rybník Vackův je pro svou polohou v krásném prostředí pod brdskými lesy a čistou vodou zařazován mezi nejžádanější sportovní vody mimo území hlavního města Prahy.

     Věříme, že pobyt u těchto nově získaných rybníků přinese všem zájemcům o sportovní rybolov mnoho příjemných chvil okořeněných bohatými úlovky.

     Závěrem ještě ujištění, že v úsilí o získání dalších rybníků pro potěchu sportovních rybářů, členů našeho spolku, pražský územní svaz nepolevuje.

Text a fota: Zdeněk Mužík                         

                                                                                                             V Praze dne 8. 3. 2021

Zahájení pstruhové sezóny 2021 na pražských revírech

Ve dnech 14. a 15. 4. 2021 pražští rybáři zarybnili všechny své pstruhové revíry a také i některé mimopstruhové revíry lososovitými rybami. Celkem bylo v tyto dva dny vysazeno 2 050 kg pstruhů duhových, 400 kg sivenů amerických a 100 kg pstruhů obecných. Na letošní zahájení pstruhové sezóny jsou proto všechny pražské

Celý článek

Nádrž Jiviny byla opět napuštěna a otevřena k lovu ryb

Devítihektarová nádrž Jiviny č. 401 217 v Praze 6 – Ruzyně byla po svém loňském podzimním vypuštění opět napuštěna a ve čtvrtek 8. 4. 2021 zarybněna 850 kilogramy dvoukilových kaprů a 50 kilogramy velkých štik. Hájení se zákazem rybolovu bylo ukončeno dnem 5. 4. 2021. Od úterý 6. 4. 2021 je

Celý článek

Obsádka Olšanského rybníka byla doplněna násadou kapra, amura a štiky

Jeden z nových pražských rybníků s lovem ryb na udici č. 401 207 Rybník Olšanský byl dne 8. 4. 2021 zarybněn 750 kilogramy dvoukilových kaprů, 100 kilogramy lovných amurů a 50 ti kilogramy krásně vybarvených štik. Tento pětihektarový rybník v Praze 4 – Kunraticích je často vyhledáván sportovními rybáři obyvateli nedalekého sídliště pražského Jižního

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu