RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Pražští rybáři uklízeli odpadky na Radotínském potoce

Místní organizace Českého rybářského svazu Praha-Radotín pořádala o prvním dubnovém víkendu 2023 úklidovou akci na dolní části pstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy Radotínský potok 1.

I přes nepřízeň počasí se sešlo přibližně 20 statečných dobrovolníků a dobrovolnic všech věkových kategorií. Kvůli rannímu deštíku a zvýšené hladině potoka se místy sbíralo doslova s nasazením života. Díky brodícím botám a dlouhým gumovým rukavicím byly odpadky sbírány na hladině i pod hladinou, na březích a v přilehlém okolí. Začalo se na úrovni zastávky MHD „Safírová“ a pokračovalo směrem k cementárně, po obědě pak v oblasti nad zastávkou MHD „Lomy“. Hlavní část odpadků tvořily jako obvykle plasty, které ve formě měkkých obalů, PET lahví a kelímků jsou snadno unášeny vodou a větrem. Brzy se ukázalo, že minulá brigáda velmi pomohla: ubylo velkých a těžkých kusů odpadu. Největším „úlovkem“ byl tentokrát hodně starý vršek sloupu elektrického vedení s mnoha porcelánovými izolátory. I ten se podařilo dotáhnout k silnici. Nalezeno a z přírody odstraněno bylo hodně keramických a skleněných střepů, o které se mohou snadno zranit zvířata i děti. Dokonce byla nalezena i velká nádoba s motorovým olejem. Celkově se podařilo posbírat několik desítek velkoobjemových pytlů odpadu. Ty byly shromážděny na 2 sběrná místa, odkud byly ve spolupráci s MČ Radotín odvezeny k ekologické likvidaci.

Vřelé díky všem těm, kdo neváhali přiložit ruku k dobrému dílu a také všem, kteří přispěli k zajištění pracovních pomůcek, občerstvení i k dobré náladě. Na závěr patří poděkování také MČ Radotín za zajištění pytlů a finální likvidaci odpadků.

Tak jako potok spojuje všechny, kdo žijí v jeho okolí, společná práce na dobrém díle spojuje lidi napříč věkovými kategoriemi a profesemi. Potěšující je i dobrá spolupráce s MČ, která, jak se ukazuje, má smysl a přináší bohaté ovoce. V příštím roce bude tato již „tradiční“ akce určitě zopakována.

            Současně s touto jarní brigádou proběhla kontrola inkubace pstružích jiker na obou pražských pstruhových potocích.

Na Radotínském i Únětickém potoce byla zaznamenána menší povodeň v důsledku čtvrtečních bouřek. Nicméně, inkubátory zůstaly na svém místě, proud je nestrhl, zloděj neukradl, což je velice pozitivní.

            Na Radotínském potoce je zhruba polovina jiker ještě nevylíhnutých a polovina ryb se už vykulila – leží na dně a tráví žloutkový váček. Z inkubátoru byly odstraněny jikerné slupky, odumřelé jikry a část usazeného kalu, aby se plůdku a jikrám lépe dýchalo.

            Na Únětickém potoce se dva horní inkubátory do sebe zamotaly, voda strhla jízek, pod kterým byly uloženy, ale kmen stromu, na nějž byly přivázané povodeň ustál a s ním i inkubační přístroje. Jikry tam byly asi chvilku jako v centrifuze, část jich odumřela v důsledku množství kalu, který se dostal dovnitř, ale zbytek se má čile k světu. Tak to musí být, příroda se s pstruhy ve štěrku také zrovna nemazlí, ale pstruzi tak budou silnější a odolnější. Aby byly zajištěny náležité inkubační podmínky, tak byly jikry a plůdek přesazeny do jednoho inkubátoru, druhý inkubátor byl dokonale vydrhnut kartáčem a drahocenný živý náklad vrácen zpět. Dolní inkubátor byl shledán ve výborném stavu. Tady byly jikry už vykulené a dno inkubátoru se hemžilo oranžovými pstružími pupíky.

Pavel Vrána – zástupce rybářského hospodáře a člen výboru ČRS Územního svazu města Prahy

Návrat karasů obecných do našich vod

Již dříve jsme Vás informovali, že se ČRS podílí na záchranném programu pro karasy obecné. Dnes vás můžeme potěšit dalšími novinkami z této oblasti. ÚS města Prahy nakoupil pro jaro 2024 celkem 500 generačních karasů obecných, jejichž pravost byla ověřena genetickými testy. Díky spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se nám pro

Celý článek

Rybník Na Korouhvích je připraven k rybolovu

V pátek 1. března 2024 pražští rybáři zarybnili nový sportovní rybník Na Korouhvích. V polovině loňského roku si Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy od Obce Chotilsko pronajal nově vybudovanou nádrž Rybník Na Korouhvích pod obcí Prostřední Lhota. Účinnost nájemní smlouvy byla datována k 1. 1. 2024. Do této doby se

Celý článek

Upoutávka časopisu Rybářství březen 2024

V březnovém Rybářství jsme se díky výjimečným fotografiím Jaroslava Šubjaka zaměřili na rybožravého predátora volavku popelavou, která většinou loví menší ryby, ale nepohrdne ani kapřími dorostenci. Pod vodu zavítáme za ropuchami v době jejich rozmnožování a rybářům poradí jednatelé všech územních svazů ČRS a jednatel ČRS, na jaké novinky si dát pozor

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu