RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Pražští rybáři uklízeli odpadky na Radotínském potoce

Místní organizace Českého rybářského svazu Praha-Radotín pořádala o prvním dubnovém víkendu 2023 úklidovou akci na dolní části pstruhového revíru ČRS Územního svazu města Prahy Radotínský potok 1.

I přes nepřízeň počasí se sešlo přibližně 20 statečných dobrovolníků a dobrovolnic všech věkových kategorií. Kvůli rannímu deštíku a zvýšené hladině potoka se místy sbíralo doslova s nasazením života. Díky brodícím botám a dlouhým gumovým rukavicím byly odpadky sbírány na hladině i pod hladinou, na březích a v přilehlém okolí. Začalo se na úrovni zastávky MHD „Safírová“ a pokračovalo směrem k cementárně, po obědě pak v oblasti nad zastávkou MHD „Lomy“. Hlavní část odpadků tvořily jako obvykle plasty, které ve formě měkkých obalů, PET lahví a kelímků jsou snadno unášeny vodou a větrem. Brzy se ukázalo, že minulá brigáda velmi pomohla: ubylo velkých a těžkých kusů odpadu. Největším „úlovkem“ byl tentokrát hodně starý vršek sloupu elektrického vedení s mnoha porcelánovými izolátory. I ten se podařilo dotáhnout k silnici. Nalezeno a z přírody odstraněno bylo hodně keramických a skleněných střepů, o které se mohou snadno zranit zvířata i děti. Dokonce byla nalezena i velká nádoba s motorovým olejem. Celkově se podařilo posbírat několik desítek velkoobjemových pytlů odpadu. Ty byly shromážděny na 2 sběrná místa, odkud byly ve spolupráci s MČ Radotín odvezeny k ekologické likvidaci.

Vřelé díky všem těm, kdo neváhali přiložit ruku k dobrému dílu a také všem, kteří přispěli k zajištění pracovních pomůcek, občerstvení i k dobré náladě. Na závěr patří poděkování také MČ Radotín za zajištění pytlů a finální likvidaci odpadků.

Tak jako potok spojuje všechny, kdo žijí v jeho okolí, společná práce na dobrém díle spojuje lidi napříč věkovými kategoriemi a profesemi. Potěšující je i dobrá spolupráce s MČ, která, jak se ukazuje, má smysl a přináší bohaté ovoce. V příštím roce bude tato již „tradiční“ akce určitě zopakována.

            Současně s touto jarní brigádou proběhla kontrola inkubace pstružích jiker na obou pražských pstruhových potocích.

Na Radotínském i Únětickém potoce byla zaznamenána menší povodeň v důsledku čtvrtečních bouřek. Nicméně, inkubátory zůstaly na svém místě, proud je nestrhl, zloděj neukradl, což je velice pozitivní.

            Na Radotínském potoce je zhruba polovina jiker ještě nevylíhnutých a polovina ryb se už vykulila – leží na dně a tráví žloutkový váček. Z inkubátoru byly odstraněny jikerné slupky, odumřelé jikry a část usazeného kalu, aby se plůdku a jikrám lépe dýchalo.

            Na Únětickém potoce se dva horní inkubátory do sebe zamotaly, voda strhla jízek, pod kterým byly uloženy, ale kmen stromu, na nějž byly přivázané povodeň ustál a s ním i inkubační přístroje. Jikry tam byly asi chvilku jako v centrifuze, část jich odumřela v důsledku množství kalu, který se dostal dovnitř, ale zbytek se má čile k světu. Tak to musí být, příroda se s pstruhy ve štěrku také zrovna nemazlí, ale pstruzi tak budou silnější a odolnější. Aby byly zajištěny náležité inkubační podmínky, tak byly jikry a plůdek přesazeny do jednoho inkubátoru, druhý inkubátor byl dokonale vydrhnut kartáčem a drahocenný živý náklad vrácen zpět. Dolní inkubátor byl shledán ve výborném stavu. Tady byly jikry už vykulené a dno inkubátoru se hemžilo oranžovými pstružími pupíky.

Pavel Vrána – zástupce rybářského hospodáře a člen výboru ČRS Územního svazu města Prahy

Pražští rybáři pečují o candáty, instalovali třecí hnízda na Slapy

Pracovníci Územního svazu města Prahy instalovali umělá třecí hnízda pro candáty na údolní nádrži Slapy. Nádrž přirozeně stárne a vlivem sedimentů se ostnoploutvým rybám postupně zhoršují podmínky pro přirozenou reprodukci. Ne, že by se nám tyto ryby netřely, ale na méně vhodných substrátech klesá procento úspěšně vylíhnutých jiker. Abychom tedy

Celý článek

Upoutávka na květnové číslo časopisu Rybářství

Pokud máte rádi velké ryby, v květnovém čísle časopisu Rybářství si přijdete na své. S železnou pravidelností, opět přesně po roce, přinášíme vyhlášení prestižní soutěže trofejních úlovků Nej! Nej! Nej!, vydáme se také na slovenskou řeku Hron, kde náš dopisovatel Vojtěch Sklenář ulovil nejdelší zdokumentovanou hlavatku v historii, a zapomenout nemůžeme ani na

Celý článek

Žádáme všechny rybáře, aby dbali na správný zápis čísel revírů do povolenky

Vážení příznivci Petrova cechu, na základě zjištěných informací ze zpracování statistiky úlovků za rok 2022 si dovolujeme opětovně upozornit všechny rybáře na správný zápis čísel rybářských revírů. Prosíme rybáře, aby důsledně dbali na správný zápis čísel rybářských revírů, na kterých loví. Jedná se zejména o rybáře, kteří navštěvují revíry více

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu