RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

Upozornění pro MO: Konec lhůty pro platbu členského příspěvku v RIS

Vážené funkcionářky, vážení funkcionáři místních organizací,

dovolujeme si upozornit na závazný termín pro zaplacení členského příspěvku prostřednictvím Rybářského informačního systému (RIS).

Poslední termín pro platbu členského příspěvku je v souladu se Stanovami ČRS 30. dubna. Členský příspěvek hradí každý člen Českého rybářského svazu v místní organizaci, kde je členem. Připomínáme také, že neuhrazení členského příspěvku je podle platných Stanov ČRS důvodem pro zrušení členství rybáře v Českém rybářském svazu.

V souladu se Stanovami ČRS je nastaven Rybářský informační systém (RIS). K 1. 5. tak všichni členové, kteří nebudou mít prostřednictvím systému RIS zaplacený členský příspěvek (známku), budou systémem automaticky převedeni mezi nečleny.

V praxi to znamená, že tyto osoby nadále uvidíte v kartě „Členové/nečlenové“ s červeným pruhem (oproti zelenému pruhu u členů) a systém nepovolí prodej členské povolenky nebo úhradu brigád. Aby bylo možné z takového nečlena udělat opět člena, je to možné podle Stanov ČRS pouze prostřednictvím přihlášky.

V tomto případě postupujete stejně jako jste postupovali doposud, tzn. člen by měl znovu platit zápisné. Stanovení výše zápisného je plně v kompetenci členské schůze MO. V praxi pak může členská schůze pro tyto případy stanovit snížené zápisné nebo žádné.

Pro tento případ je v rámci nastavení RIS u MO možné nastavit dvě sazby sníženého zápisného, které se budou týkat pouze těch členů, kterým bylo členství ukončeno z důvodu nezaplacení členského příspěvku v termínu.

Postup pro automatické nastavení sníženého zápisného v RIS:

 1. Osoba v roli Správce nastavení MO jde do dlaždice Nastavení organizací – Místní organizace a rozklikne detail své MO
 2. Klikne vpravo nahoře na editační tužku
 3. V části Organizační parametry nastavte dva termíny pro sníženou platbu zápisného. V této části se nastavují pouze termíny, nikoli výše plateb, tzn. například nastavte 31. 5. 2024 a 30. 6. 2024
 4. Vpravo nahoře stiskněte Uložit
 5. Přejděte v detailu MO do sekce Ceniny a sjeďte níže do části „Členské příspěvky MO“
 6. Vyberte rok 2024
 7. Stiskněte editační tužku vpravo nahoře
 8. Doplňte výši sníženého zápisného pro zaplacení do prvního nastaveného termínu (31. 5.) a do druhého termínu (30. 6.) v kategoriích děti – mládež – dospělí a změny uložte.

Příklad:

Standardní cena zápisného pro dospělého je 500 Kč. V nastavení si zvolím dva termíny pro sníženou sazbu (31. 5. a 30. 6.) a k nim dvě snížené ceny pro dospělé (200 Kč při platbě do 31. 5. a 350 Kč při platbě do 30. 6.). Systém se pak bude chovat následovně:

 • v termínu 1. 5. až 31. 5. přijde člen, který byl vyřazen kvůli nezaplacení – platí 200 Kč
 • v termínu 1. 6. až 30. 6. přijde člen, který byl vyřazen kvůli nezaplacení – platí 350 Kč
 • přijde úplně nový člen (bez ohledu na termín), případně člen po uplynutí obou termínů snížených sazeb – platí 500 Kč

V případě potřeby se prosím obraťte na HelpDesk nebo uživatelskou podporu.

Pro úplnost informací uvádíme, že v průběhu dubna je plánované spuštění portálu (a mobilní aplikace), který bude sloužit jako vstupní brána členů do systému. V případě, že místní organizace nebude mít v RISu korektní údaje o členech, riskuje, že její členové nebudou moci získat do systému a aplikace přístup.

V současné chvíli má ČRS 487 místních organizací, přičemž zůstává z pohledu prodeje členských známek v RIS pouze 17 problematických místních organizací, kde se prodej členských známek pohybuje pod úrovní 25 % proti počtu jejich členů z minulých let. Dalších 7 organizací má prodej členských známek mezi 25 % a 50 %. Ostatních 463 organizací (tedy 95 %) má svá data v RIS evidovaná v pořádku – celkově je přes RIS již vydáno 205 tisíc členských známek.

Velké poděkování patří všem místním organizacím za ochotu v novém systému pracovat a naučit se jej ovládat. Rovněž všem velice děkujeme za kladný přístup, se kterým se z Vaší strany většinou setkáváme – a vážíme si i konstruktivní kritiky a připomínek, bez kterých by nebylo možné systém dále rozvíjet.

Za ČRS Lukáš Mareš, Tomáš Kočica

Pokud si chcete zkontrolovat, jak je na tom Vaše MO z pohledu procentuálního počtu vydaných známek v systému, můžete tak učinit zde:https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/119-vseobecne/1534-upozorneni-pro-mo-konec-lhuty-pro-platbu-clenskeho-prispevku-v-ris

Jarní zarybnění pražských revírů v roce 2024

Rozhodující čas pro plnění zarybňovacích plánů je samozřejmě období podzimních výlovů, ale Územní svaz města Prahy se trvale snaží své pražské sportovní vody zarybňovat i na jaře. Více jak dvě třetiny z celkového zarybnění získávají pražští rybáři od externích dodavatelů. Především od produkčních rybářů z Jižních Čech. V letošním roce od konce února

Celý článek

Vysazování nasady lipana podhorního do říčky Kocáby

Lipan podhorní je sice na všech revírech ČRS Územního svazu města Prahy celoročně hájen, ale pro radost z jeho úlovku si pražští rybáři už nemusí jezdit do jiných krajů. Dva dny po letošním zahájení pstruhové sezóny ve čtvrtek 18. dubna 2024 pražští rybáři vysadili do toku říčky Kocáby pstruhového revíru

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu