RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

XIX. Republikový sněm ČRS 24. 9. 2022

Dne 24. září 2022 zasedal XIX. Republikový sněm ČRS, který je nejvyšším orgánem spolku. Z celkového počtu 162 oprávněných delegátů (21 delegátů z každého územního svazu a 15 členů Republikové rady) se Sněmu zúčastnilo 139 delegátů a 13 členů Republikové rady ČRS (dva se omluvili). Letošní sněm byl sněmem volebním, proběhla proto volba předsedy ČRS na další čtyřleté období.

Sněm byl zahájen v půl desáté v Konferenčním centru Floret v Praze Průhonicích. Po úvodní znělce přivítal delegáty a hosty předseda ČRS Dr. Karel Mach. Vedením první části Sněmu byl pověřen předseda Východočeského ÚS Václav Horák, druhou část jednání řídil předseda Jihočeského ÚS Ing. Karel Koranda.

Sněmu se zúčastnili významní hosté Ing. Josef Kott (předseda Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství PS PČR), Ing. Martin Žižka, Ph.D. (ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe), JUDr. Alexander Šíma (emeritní předseda ČRS) a Ing. Karel Anders (dlouholetý funkcionář ČRS a bývalý předseda Územního svazu města Prahy).

V obsáhlé prezentaci okomentoval předseda ČRS Dr. Karel Mach podrobnou Zprávu o činnosti a hospodaření Republikové rady ČRS za volební období 2019-2022. Během této doby se podařilo dosáhnout celé řady úspěchů. Byl zaznamenán poměrně výrazný nárůst členské základny, a to včetně dětí a mládeže. Navýšeno bylo zarybňování revírů s důrazem na dravé, lososovité a reofilní druhy a došlo také k rozšíření nabídky revírů. Rovněž se podařilo najít nový systém redistribuce financí z prodeje celosvazových povolenek. Tento systém je velmi motivační pro místní organizace a územní svazy, aby byla dále navyšována produkce a vysazování zejména dravých a lososovitých druhů ryb. Schváleny byly také nové Stanovy a Jednací řád ČRS, kde klíčovými body byly zejména možnost hostování člena v jiné než mateřské organizaci, přepracování systému kárného řízení včetně sazebníku trestů či úprava činnosti ČRS v době nouzového stavu.  Díky nadstandardní spolupráci s orgány státní správy se podařilo zastavit některé nepříznivé legislativní návrhy ohrožující výkon rybářského práva, jako byl například návrh EU na zákaz použití olověných zátěží v rybářství nebo národní seznam invazních a nepůvodních druhů. Úspěšně se podařilo zahájit tvorbu Rybářského informačního systému, vysoutěžit dodavatele a zahájit práce na programování celého systému. Nasazení systému do ostrého provozu je podle smluvního harmonogramu předpokládané v listopadu roku 2023, předcházet mu bude pilotní provoz a rozsáhlé testování a školení uživatelů.

XIX. Republikový sněm ČRS následně schválil s platností od roku 2023 zvýšení členského příspěvku dospělých od roku 2023 na 700 Kč, mládeže 300 Kč, dětí na 150 Kč s rozdělením v poměru 13 % Republiková rada ČRS, 37 % územní svazy ČRS, 50 % místní organizace ČRS.

Jednání sněmu pokračovalo aktem voleb, které řídil místopředseda ČRS ÚSMP Ing. Josef Mareš. XIX. Republikový sněm ČRS zvolil předsedou ČRS pro další volební období PhDr. Mgr. Ing. Karla Macha, MSc., MBA.

Samostatným bodem sněmu bylo představení konceptu Rybářského informačního systému s prvními grafickými náhledy jednotlivých obrazovek. Prezentaci se věnovali Bc. Tomáš Kočica, projektový manažer RIS za ČRS, Jana Leitkepová ze společnosti Equica, která provádí projektový dozor nad celým průběhem tvorby systému a Ing. Jana Čechová ze společnosti Asseco CE jako zástupce dodavatele systému.

Na závěr zasedání byli delegáti seznámeni se složením Republikové rady ČRS a Republikové dozorčí rady ČRS na následující volební období.

Posledním bodem programu bylo schválení Usnesení XIX. Republikového sněmu Českého rybářského svazu.

Nově zvolený předseda ČRS Dr. Karel Mach popřál delegátům mnoho štěstí a jednání ukončil.

Další Republikový sněm ČRS je plánován na podzim roku 2024.

Za ČRS Lukáš Mareš, Roman Heimlich, David Zdvořáček (výběr textu uspořádal Zdeněk Mužík)

fota: Rada ČRS, Zdeněk Mužík

Návrat karasů obecných do našich vod

Již dříve jsme Vás informovali, že se ČRS podílí na záchranném programu pro karasy obecné. Dnes vás můžeme potěšit dalšími novinkami z této oblasti. ÚS města Prahy nakoupil pro jaro 2024 celkem 500 generačních karasů obecných, jejichž pravost byla ověřena genetickými testy. Díky spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se nám pro

Celý článek

Rybník Na Korouhvích je připraven k rybolovu

V pátek 1. března 2024 pražští rybáři zarybnili nový sportovní rybník Na Korouhvích. V polovině loňského roku si Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy od Obce Chotilsko pronajal nově vybudovanou nádrž Rybník Na Korouhvích pod obcí Prostřední Lhota. Účinnost nájemní smlouvy byla datována k 1. 1. 2024. Do této doby se

Celý článek

Upoutávka časopisu Rybářství březen 2024

V březnovém Rybářství jsme se díky výjimečným fotografiím Jaroslava Šubjaka zaměřili na rybožravého predátora volavku popelavou, která většinou loví menší ryby, ale nepohrdne ani kapřími dorostenci. Pod vodu zavítáme za ropuchami v době jejich rozmnožování a rybářům poradí jednatelé všech územních svazů ČRS a jednatel ČRS, na jaké novinky si dát pozor

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu