RYBÁŘI PRAHA

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy
CzechEnglishGerman

Aktuality

XXXV. konference ČRS Územního svazu města Prahy

V úterý 17. května 2022 se v sále restaurace U Labutě v Praze 4 – Krči konala již 35. konference Českého rybářského svazu, z. s., Územního svazu města Prahy. Jednalo se o konferenci volební, která probíhá jednou za čtyři roky. Hosty konference byli statutární zástupci Českého rybářského svazu pánové předseda PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA., a jednatel Ing. Roman Heimlich, Ph.D. Přizván byl také projektový manažer RIS Rady ČRS p. Bc. Tomáš Kočica. Po zahájení a volbě pracovního předsednictva následovalo schválení programu, jednacího a volebního řádu konference, volba mandátové, volební a návrhové komise. V dalším bodě programu jednatel p. Zdeněk Mužík provedl kontrolu usnesení z předešlé konference 21. září 2021 a konstatoval, že všechna usnesení jsou průběžně plněna. Následovalo vystoupení předsedy územního svazu p. Ing. Karla Anderse se zprávou o činnosti, ve které vyhodnotil úspěchy pražské rybářské organizace dosažené v posledních čtyřech letech. Dalším bodem programu byla zpráva předsedy územní dozorčí komise p. Ing. Leoše Křenka s konstatováním, že dozorčí komise neshledala v hospodaření žádné nesrovnalosti a poděkoval všem členům dozorčí komise a pracovníkům sekretariátu za součinnost. Předseda mandátové komise p. Ing. Jiří Janků konstatoval, že se konference zúčastnil nadpoloviční počet delegátů s hlasem rozhodujícím 51 (76 %) a proto je konference usnášeníschopná. Dalším bodem byly volby předsedy územního svazu, členů výboru, dozorčí komise, člena Republikové rady a Republikové dozorčí rady s náhradníky, a také delegátů na sněm ČRS. Na základě rozhodnutí delegátů konference se ve všech případech jednalo o veřejnou volbu. Novým předsedou Územního svazu města Prahy byl zvolen stávající místopředseda p. Ing. Jan Nejedlý, který následně poděkoval delegátům za důvěru. Členy výboru územního svazu na další čtyřleté období byli zvoleni pánové Ing. Jan Hipmann, Ing. Jiří Janků, Bc. Josef Mareš, Ing. Lukáš Mareš, Zdeněk Mužík, Ing. Jindřich Vintr, Ing. Pavel Vrána Ph.D. a Mgr. David Zdvořáček. Členy územní dozorčí komise byli zvoleni pánové Ing. František Gregor, JUDr. Vlastimil Kardinál, Ing. Leoš Křenek, Ph.D. Jan Pecivál, RNDr. Michael Roman CSc., PhDr. Jan Slaninka Ph.D., Mgr. Milan Tomasy.  Do Republikové rady ČRS byl zvolen pan Zdeněk Mužík a náhradníkem pan Ing. Jindřich Vintr. Do Republikové dozorčí rady ČRS byl zvolen Ing. Leoš Křenek, Ph.D. a náhradníkem pan RNDr. Michael Roman CSc. Do Republikového sněmu ČRS bylo zvoleno 21 zástupců ČRS ÚSMP společně s 20 ti náhradníky. Hlavní téma diskuze byla příprava rybářského informačního systému v ČRS a podpora činnosti mládeže v místních organizacích ČRS. Předseda ČRS p. Dr. Mach společně s výborem ÚSMP a všemi delegáty poděkoval odstupujícímu předsedovi panu Ing. Karlu Andersovi za jeho dlouholetou velmi přínosnou práci pro ČRS a popřál mu mnoho dalších spokojených let. Závěrem byl přijat návrh usnesení XXXV. územní konference, předložený za návrhovou komisi panem Ing. Lukášem Marešem. Nový předseda ČRS ÚSMP p. Jan Nejedlý přednesl závěrečné slovo a oficiální část jednání XXXV. pražské územní konference tak ukončil.

Zdeněk Mužík – jednatel ČRS Územního svazu města Prahy

Upoutávka na srpnové číslo časopisu Rybářství

Srpnové Rybářství: rybářská mládež – vklad do budoucna, nový seriál o trofejních úlovcích, obří sumci u nás a za hranicemi našeho státu, lov kaprů na krátkou vzdálenost, vázání mušek, lov na pobřeží Kostariky a vernisáž rybářské výstavy v Chotilském muzeu na údolní nádrži Slapy. Statistika nuda je pouze pro lidi, kteří

Celý článek

Letní tábor rybářské mládeže ČRS ÚSMP 2022

Začátek pražského letního tábora rybářské mládeže v obci Horka II u Zruče nad Sázavou byl letos s ohledem na obvyklý velký tlak vodáků v první polovině července posunut o 14 dní. Hlavní vedoucí tábora Martin Procházka společně s dalšími vedoucími připravili pro bezmála 50 dětí po celou dobu konání tábora od

Celý článek

Závody v LRU plavané 2022 mezi družstvy Prahy a Budapešti

Po dvouleté přestávce způsobené covidovou pandemií pokračovalo mezinárodní zápolení mezi závodními družstvy Prahy a Budapešti v lovu ryb udicí plavané. Ve dnech 22. až 26. července 2022 uspořádali maďarští kolegové představitelé budapešťského rybářského svazu FŐHESZ již 33. závody v lovu ryb udicí plavané mezi družstvy Prahy a Budapešti. Tyto závody letos

Celý článek

Přihlášení

do uživatelského účtu